-
Kalender

The BI Business History Seminar

Torsdag
14
Oktober
  • Starter:12:00, 14. oktober 2021
  • Slutter:16:00, 14. oktober 2021
  • Sted:BI - campus Oslo
  • Påmeldingsfrist:13.10.2021 12:00
Meld deg på

«Norsk betalingsformidling – historie, nåtid og framtid»

[The seminar will be in Norwegian]

Å betale er en del av hverdagslivet. De fleste av oss ofrer liten eller ingen tanke på hva som skjer etter at vi har dratt kortet, betalt regninger i nettbanken eller vippset en venn. Bare dersom pengene kommer sent frem eller betalingen stopper opp reagerer vi.

Norsk betalingsformidling fungerer slik at vi sjelden trenger å bekymre oss. Samtidig har denne betalingsformidlingen endret radikalt karakter de siste tiårene. Kontanter brukes stadig sjeldnere og er erstattet av elektroniske betalingsløsninger via bankkonto. Denne utviklingen har vært mer utpreget i Norge enn i noe annet land. Hvordan er det blitt slik? Gir det mening å si at det norske betalingsformidlingssystemet er spesielt effektivt og hvilke mulige gevinster gir det i så fall for norske forbrukere, norsk økonomi og norsk næringsliv? Til sist, med framveksten av kryptovaluter og eksperimenteringen med digitale sentralbankpenger, hva er utsiktene for det norske betalingsformidlingssystemet?

I dette seminaret ønsker vi å belyse den historiske utviklingen av det norske betalingsformidlingssystemet, et felt av den økonomiske historien som er lite omtalt i litteraturen. Samtidig ønsker vi å bruke den historiske gjennomgangen til å reflektere over det eksisterende systemets effektivitet og spekulere litt rundt mulige framtidige utviklingstrekk.

Innlegg:

Finn Otto Hansen, «Norsk Betalingsformidling- verdens beste?»

Finn Otto Hansen er i dag pensjonist men har arbeidet hele sin karriere i banknæringen, med et særlig ansvar for betalingsformidling. Han er tidligere mangeårig styremedlem i Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, (SWIFT)). 

Tor Johan Bjerkedal, «Hvorfor bør historien om norsk betalingsformidling skrives?»

Tor Johan Bjerkedal er leder for avdeling finansiell infrastruktur i Bits AS, bank- og finansnæringens infrastrukturselskap.

Lars Fredrik Øksendal, «Penger i bruk. Om forholdet mellom statspenger og andre penger»

Lars Fredrik Øksendal er PhD og forsker i økonomisk historie, med særlig vekt på finansiell og monetær historie.

Knut Sandal, «Digitale sentralbankpenger og framtidens betalinger»

Knut Sandal er leder av enhet for betalingsanalyse og -innovasjon i Norges Bank og leder her også en intern arbeidsgruppe om digitale sentralbankpenger.