-
Kalender

Boklansering: Styringsretten – prinsipielt, komparativt og aktuelt

Boklansering: "Styringsretten – prinsipielt, komparativt og aktuelt"

I forbindelse med utgivelsen av antologien "Styringsretten – prinsipielt, komparativt og aktuelt" arrangerer Faggruppen arbeidsrett ved Institutt for rettsvitenskap og styring boklansering 6. september kl. 17.00.

Alexander Skjønberg, Anette Hemmingby og Gina Bråthen ved BI har vært redaktører for boken sammen med Marianne Hotvedt (UiO) og Kurt Weltzien (NHO og Høyskolen Kristiania). Boken har 18 artikkelbidrag fra 22 forfattere og diskuterer en rekke ulike sider ved arbeidsgivers styringsrett, blant annet spørsmål om styringsrettens bakgrunn og begrunnelse, begrepsforståelse, domstolskontroll med styringsrettsbeslutninger, styringsrettens rekkevidde i ulike deler av norsk arbeidsliv, styringsrett og akademisk frihet og styringsretten i krisetider, med søkelys på problemstillinger som har oppstått under pandemien.

Boken vil bli kommentert av advokat Tarjei Thorkildsen, partner i advokatfirmaet BAHR.

Praktisk info

  • Tid:mandag 6. september 2021 17.00 - 20.00
  • Sted:BI - campus Oslo
  • Kontakt:Anette Hemmingby (anette.hemmingby@bi.no)
;