-
Seminar

Åpent halvdagsseminar om Transocean-saken

Handelshøyskolen BI holder et åpent halvdagsseminar om Transocean-saken 14. mars 2017 kl. 0900-1300

Tirsdag
14
Mars
  • Starter:09:00, 14. mars 2017
  • Slutter:13:00, 14. mars 2017
  • Sted:C2-060
  • Pris:Gratis
  • Påmeldingsfrist:7. mars
  • Kontakt:Irmelin Sørensen (irmelin.sorensen@bi.no )

Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi og Institutt for rettsvitenskap og governance ved Handelshøyskolen BI inviterer til et åpent halvdagsseminar. Seminaret vil fokusere på de skatterettslige spørsmål ved Transocean saken.

Program

Kl. 09.00 - 09.10 Velkommen, Professor Erlend Kvaal, Handelshøyskolen BI. 
Kl. 09.10 - 10.40 Advokat Hanne Skaarberg Holen,
Advokatfirma Thommessen: «Transocean sakene: oversikt over skattesaker og skattespørsmålene som lå bak straffesaken.»
Kl. 10.40 - 11.00  Pause med enkel servering
Kl. 11.00 - 11.45 Førsteamanuensis Eivind Furuseth,
Handelshøyskolen BI: «Kan norske skattemyndigheter bruke den ulovfestede omgåelsesnormen i en treaty shopping situasjon?»
Kl. 11.45 - 12.30, Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen, 
Tax Justice Network – Norway: «Skatte- og opplysningsplikt kun for de små? Transocean-sakens betydning for fremtidig skattlegging av store selskaper, og den allmenne rettsoppfattelse.»
Kl. 12.30 – 13.00, Avsluttende meningsutveksling


Spørsmål om Transocean har unndratt seg norsk skatt har versert i norske domstoler i en årrekke. De omtvistede skattespørsmålene gjelder en rekke forhold som involverer norske selskaper som er del av en utenlandsk konsernstruktur. Spørsmålene har vært behandlet i to saker, den mye omtalte straffesaken som gjaldt spørsmålet om straffeansvar for selskapet og noen av dets rådgivere, og sivilsaken som gjelder de egentlige skattespørsmålene. Straffesaken ble avgjort av Oslo tingrett i 2014, i og med at en anke ble trukket i 2016. Sivilsaken har vært behandlet i to rettsinstanser, senest ved Borgarting lagmannsretts dom januar 2017.

Transocean-saken påkaller oppmerksomhet ved sitt uvanlige omfang, men først og fremst fortjener den oppmerksomhet ved de prinsipielle spørsmål den reiser. For å bidra til prosessen med å trekke lærdom av Transocean-saken inviterer Handelshøyskolen BI ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi og institutt for rettsvitenskap og governance til dette seminaret som vil fokusere på de skatterettslige spørsmål ved saken. Vi har invitert to eksterne innledere, advokat Hanne Holen, som førte sivilsaken for Transocean i lagmannsretten, og Sigrid Klæboe Jacobsen fra Tax Justice Network til å oppsummere sine erfaringer fra saken – fra hvert sitt perspektiv. Eivind Furuseth vil drøfte spørsmålet om bruk av ulovfestet omgåelsesnorm. Det gis rikelig anledning til meningsutveksling som involverer seminardeltakerne.

Sted:  Handelshøyskolen BI Aud. C2-060
Dato: Tirsdag 14.mars 2017
Tid:   09.00-13.00

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Påmelding til irmelin.sorensen@bi.no