-
Digitalisering innen Supply Chain Management

Persson seminar 2017

Seminaret er en møteplass mellom akademikere og praktikere over et tidsaktuelt tema.

Torsdag
02
Mars
  • Starter:11:30, 2. mars 2017
  • Slutter:16:00, 2. mars 2017
  • Sted:B1-020
  • Kontakt:Irmelin Sørensen (irmelin.sorensen@bi.no)

Program

11:30 - 12:00: Oppmøte med servering og mingling

12:00: Velkommen og introduksjon til seminaret
- Bente Flygansvær, Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI. 

12:05 - 12:45: Digitalization Supports the Intergration of Decisions in Supply Chain Management. 
- Stéphanie Dauzère-Pérès, Professor II, Handelshøyskolen BI
Professor, Center of Microelectronics in Provence, Ecole des Mines de Saint-Etienne. 

12:45 – 13:15: Autostore – et digitalt logistikkeventyr
- Stig Hatteland, CEO, Hatteland gruppen og daglig leder, Jakob Hatteland Computer AS
- Karl Johan Lier, CEO, Autostore AS

13:15 – 13:45: Digitalisert kundenytte og innovasjon i Ruter
- Morten Foshaug Bergsten, Forretningsutvikler Ruter AS

13:45 – 14:15: Pause – servering og mingling

14:15 – 14:45: Hexagon Ragasco – digitalisering av logistikk
- Vegard Jensrud, Logistikksjef, Hexagon Ragasco 

14:45 – 15:15: Industri 4.0. Ny giv for norsk produksjon og logistikk
- Odd Myklebust, Prosjektdirektør, SINTEF Raufoss Manufacturing AS

15:15 – 15:45: Hvordan lykkes med et digitalt taktskifte?
- Ragnvald Sannes, Førstelektor, Handelshøyskolen BI

15:45 – 16:00: Oppsummering og avslutning

Påmelding kan gjøres ved å sende e-post til Irmelin Sørensen

Foredragsholdere

Stéphane Dauzère-Pérès er professor ved Ecole des Mines de Saint-Etienne og professor II ved Handelshøyskolen BI. Han fikk sin Ph.D. fra Paul Sabatier University i Toulouse, Frankrike i 1992; og H.D.R. fra Pierre and Marie Curie University, Paris, i 1998. Han har vært postdoktor ved Massachusetts Institute of Technology i USA, og forskningsassistent ved Erasmus Universitetet i Rotterdam, Nederland. Han har hatt stillinger ved Ecole des Mines de Nantes i Frankrike, og gjesteprofessor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Publiseringene hans favner bredt og forskningen er innen modellering og optimering på ulike beslutningsnivåer (fra sann-tid til strategisk) innen produksjon og logistikk, samt at han har koordinert en rekke forskningsprogrammer og flere større konferanser.

Stig Hatteland er utdannet ved Handelshøyskolen BI. Han har flere styreverv i Hatteland gruppen og AutoStore, for tiden er han CEO for Hatteland gruppen og daglig leder for Jakob Hatteland Computer AS.

Karl Johan Lier er siviløkonom fra NHH og statsautorisert revisor. Han har arbeidserfaring fra forsikring, consulting og revisjon, samt elektronikk, og har innehatt en rekke ledende stillinger. De siste 20 årene har han hatt ulike stillinger i Hatteland gruppen, og er for tiden CEO i Autostore AS.

Morten Foshaug Bergsten har jobbet i Ruter siden 2010, først som prosjektleder og deretter innen forretningsutvikling. Han er utdannet ved NTNU med Master of Science innen Commercialization of Technology.

Vegard Jensrud er Logistikksjef i Hexagon Ragasco. Industribedriften på Raufoss produserer og eksporterer 1,5 millioner propanbeholdere i kompositt til hele verden. Èn gasstank hvert 11. sekund gir en unik logistikk. Vegard har tidligere arbeidserfaring fra GS1 Norway, og er utdannet sivilingeniør med spesialisering i logistikk.

Odd Myklebust er prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing. Før det var han prosjektdirektør i Sintef Teknologi og Samfunn. Odd er president i Rådet for Norsk-Tysk Handelskammer. Han har utdannelse fra NTNU og en PhD innen Production Engineering.

Ragnvald Sannes er førstelektor ved Institutt for Strategi på Handelshøyskolen BI og leder av Senter for Digitalisering. Sannes har lang erfaring som foreleser og diskusjonsleder innen teknologi og innovasjon, og har veiledet mer enn 150 innovasjonsprosjekter i privat og offentlig sektor. Han er siviløkonom fra BI og ekonomielicentiat fra Handelshøgskolan i Stockholm.

Bente M. Flygansvær er førsteamanuensis ved Institutt for Regnskap, Revisjon og Foretaksøkonomi på Handelshøyskolen BI, Oslo. Hun tok sin doktorgrad ved Norges Handelshøyskole i 2006. Hennes forskning og undervisning er innen returlogistikk, distribusjon og supply chain management. Hun har logistikkerfaring både fra privat og offentlig sektor. Bente har vært styremedlem i LOGMA siden 2011.