-
Arrangement

BI Styre­konferanse 2017

Vi arrangerer den årlige BIs Styrekonferanse den 26. september 2017.

Tirsdag
26
September
 • Starter:09:00, 26. september 2017
 • Slutter:16:00, 26. september 2017
 • Sted:BI - campus Oslo
 • Pris:kr 3000 (inkl mva)
 • Kontakt:Thomas Griffiths (thomas.griffiths@bi.no)

BIs Styrekonferanse belyser eierstyring fra tre ståsteder: Eierne, styret og ledelsen. Vi ønsker å skape en attraktiv, aktuell og relevant møteplass for den som vil vite mer om verdiskapende eierutøvelse, styrearbeid og lederinsentiver.  Her presenterer vi ny forskning og faglig innsikt sammen med konkrete, lærerike eksempler fra praktikere i norsk eierstyring.

Konferansen henvender seg til eiere, styremedlemmer, mellom- og toppledere, formuesforvaltere, næringslivspolitikere, og ansatte i interesseorganisasjoner og statsforvaltningen.

Noen relevante linker:

Radioprogram i NRKs Ekko om norsk familiebedrift som er nesten 100 år

Avisartikkel i Vestviken24 om norske familiebedrifter

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Registrering, Kaffe/te

 • Sesjon 1

  Innledning og overblikk
  Øyvind Bøhren, professor, Handelshøyskolen BI

   

  Eierstyring og generasjonsskifte hånd i hånd
  Camilla Hagen Sørli, styremedlem og eier, Canica
  Carl Erik Hagen , styremedlem og eier, Canica
  Generasjonsskifte i familiebedrifter er krevende, særlig for den som er dårlig forberedt. Nøkkelen til et godt resultat kan derfor være å starte prosessen tidlig og gjennomføre den i flere trinn. Du får høre hvordan familien Hagen nå gjør sitt gradvise generasjonsskifte i Canica og hvordan de samtidig jobber med eierstyring i denne prosessen.

   

  Dialog om eierstyring og generasjonsskifte
  Camilla Hagen Sørli og Carl Erik Hagen samtaler med Bente Engesland, kommunikasjonsdirektør, Statkraft

   

  Eierskap og selskapsstrategi må henge sammen
  Leif O. Høegh, styreleder, Høegh Capital
  Er familiens eierplan eller selskapets strategi viktigst? Selskaper i rask omstilling bør ikke ha mange passive eiere med fokus på utbytte. En dominerende eier passer ikke sammen med passive minoritetseiere når selskapet må ta risikable valg. Er familiens eierplan eller selskapets strategi viktigst? Her får du høre hvordan Høegh familien gjennom tre generasjoner har balansert eiersammensetningen med de utfordringene familieselskapet har stått overfor.

 • Kaffe/te

 • Sesjon 2

  Hva kjennetegner de beste styrene på tvers av ulike eierformer?
  Dag J. Opedal, Executive Advisor, FSN Capital
  Opedal reflekterer over egen erfaring med suksessfaktorer og fallgruver i styrearbeidet. Utgangspunktet er hans allsidige bakgrunn fra børsnoterte selskaper med spredt eierskap og fra unoterte selskaper der eierne er en familie, private equity, stiftelser eller ideelle organisasjoner.

   

  Hvorfor får ikke kvinner topplederjobben?
  Samuli Knüpfer, professor, Handelshøyskolen BI
  Knüpfer kommer med ferske resultater fra egen forskning som viser at menn blir toppledere dobbelt så ofte som kvinner og får atskillig høyere lønn. Du får også et klart svar på hva denne dramatiske karriereforskjellen skyldes.

 • Lunsj

 • Sesjon 3

  Styreansvar - kort og godt
  Tore Bråthen, professor, Handelshøyskolen BI
  Hva skal til for å bli holdt erstatningsansvarlig for sine handlinger eller unnlatelser som styremedlem eller styreleder? Har kravene til aktsomhet blitt skjerpet de siste årene? Hva bør du vite om styreansvar før du sier ja til styreverv?

   

  Dialog om styreansvar
  Tore Bråthen samtaler med Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon, Handelshøyskolen BI

 • Kaffe/te

 • Sesjon 4

  ABC i digitalisering for eiere og styremedlemmer
  Hege Skryseth, Executive Vice President, Kongsberg Gruppen
  Digitalisering vil skru fullstendig opp ned på spillereglene i virksomheten din. I dette innlegget får du se inn i denne virkeligheten. Hva må eiere og styremedlemmer vite om digitalisering for å unngå Kodak-øyeblikket?

   

  Styrekomiteer: Til glede eller besvær?
  Gunn Wærsted, styreleder, Telenor
  Mange styrer har komiteer, slik som revisjonskomite, kompensasjonskomite, bærekraftkomite og innovasjonskomite. Hvordan sørge for at komitebruk øker snarere enn reduserer kvaliteten på styrearbeidet? Wærsted belyser hvordan riktig bruk av styrekomiteer øker bredden og dybden i styrearbeidet uten å svekke styret som et samlet forum.

   

  Avslutning
  Øyvind Bøhren, professor, Handelshøyskolen BI

   

  God tur hjem!

Øyvind BøhrenØyvind Bøhren, professor, Handelshøyskolen BI, Institutt for finans. Bøhren leder Senter for eierforskning (www.bi.edu/ccgr). Han har nylig publisert en norsk lærebok i eierstyring og forskning fra norsk næringsliv om eierstyring og lønnsomhet i familiebedrifter, om økonomien i eierløse stiftelser og om utbyttets rolle som konfliktdemper.

 

Camilla Hagen SørliCamilla Hagen Sørli, er eier i investeringsselskapet Canica, som hovedsakelig opererer innenfor merkevare, handel og eiendom. Hun er styreleder i the Well og innehar styreverv i Canica, Jernia og Komplett. Camilla har en BA fra Kings College London og en MA fra Universitetet i Oslo, samt studier fra BI Oslo og Harvard University. Hun sitter i styret i tankesmien Civita og leder Canicas Stiftelse, som har fokus på å forbedre helse nasjonalt og internasjonalt.

 

Carl Erik HagenCarl Erik Hagen er eier i investeringsselskapet Canica, bosatt i Zurich og jobber som investor i Canica International. Han er utdannet innen business entrepreneurship fra Zurich Business School og har i tillegg gjennom mange år jobbet som fotograf, med natur som spesialfelt. Hans arbeider har vært utstilt flere ganger og har i dag Alpene som sitt studio. Carl Erik innehar styreverv i Canica og Komplett.

 

Carl Erik HagenLeif O. Høegh, Höegh Capital Partners, er tredje generasjon eier og nestleder i styret i Höegh LBG, styreleder i Höegh Autoliners og Höegh Eiendom. Leif O. Höegh har tidligere jobbet for McKinsey & Company og Royal Bank of Canada Group. Han har en mastergrad i sosialøkonomi fra University of Cambridge og en MBA fra Harvard Business School.

 

Dag J. OpedalDag J. Opedal er tidligere CEO for Orkla ASA. Han har også vært EVP I Norgesgruppen ASA og ledet Ferd Capital, samt vært adm.direktør i Stabburet AS. Han sitter bl.a i styrene i Bertel O. Steen Holding, Nammo, Odin Forvaltning, Kavli Holding og Kavli Fondet, Cosmetic Group og PM retail. Dag er videre Executive Advisor til FSN Capital. Opedal har tidligere sittet i styrene til Telenor, Carlsberg, Jotun, Vizrt, REC, Elkem, Sapa og Kirkens Nødhjelp. Dag er utdannet siviløkonom fra NHH og har en MBA fra Insead.

 

Tore BråthenTore Bråthen er professor i forretningsjus og instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Bråthen er utdannet dr. juris ved Universitetet i Oslo, 1998, og er en av Norges fremste eksperter på styrenes juridiske spilleregler. Bråthen er professor II ved Universitetet i Tromsø og redaktør for Nordisk Tidsskrift for Selskabsret.

 

Thorhild WidveyThorhild Widvey har utdannelse fra Handelshøyskolen BI og Idrætshøjskolen i Århus og omfattende styreerfaring fra flere store offentlige og private virksomheter, blant annen innen olje- og energisektoren. Hun har tidligere vært kulturminister (2013-2015), olje- og energiminister (2004-2005), samt statssekretær i Utenriksdepartementet (2003-2004) og Fiskeridepartementet (2002-2003).

 

Hege SkrysethHege Skryseth, konserndirektør i Kongsberg Gruppen, et av Norges fremste teknologikonsern. Kongsberg Gruppen leverer høyteknologiske løsninger til olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Skryseth har toppledererfaring fra flere internasjonalt ledende teknologiselskaper og er tidligere administrerende direktør i Microsoft Norge og i Geodata. Skryseth har også omfattende styreerfaring og sitter i styrene for NHO, Abelia og Norconsult. Hun har erfaring fra tidligere styreverv i Dagens Næringsliv, Forskningsrådet og IKT Norge. Skryseth har i tillegg sittet i flere regjeringsoppnevnte utvalg for blant annet nasjonal IT-strategi og et inkluderende arbeidsliv.

 

Gunn WærstedGunn Wærsted, styreleder Telenor, tidligere administrerende direktør i Nordea Bank Norge ASA, leder for forretningsområdet Wealth Management og medlem av konsernledelsen i Nordea Bank AB. Wærsted er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI. I 2016 ble hun kåret av Kapital til Norges mektigste næringslivskvinne, og i 2008 og 2009 av VG til det samme og har i en årrekke figurert i øverste del på Kapitals kåring over Norges 100 mektigste kvinner. Hun er styreleder i Petoro AS og var bl.a styreleder i Ferd Holding 2004 - 2007.

 

Bente E. EngeslandBente E. Engesland er kommunikasjonsdirektør i Statkraft, som er Europas største produsent av fornybar energi. Hun har tidligere vært kommunikasjonsdirektør i UDI og har 20 års ledererfaring fra norske mediehus, som programsjef og politisk redaktør i NRK og leder av politisk avdeling i Aftenposten. Engesland har også mange års erfaring med styreverv i blant annet Oslo T-banedrift og Transparency International, i tillegg til masterprogram på BI i styrekompetanse. Hun er statsviter fra Universitetet i Oslo med spesialisering i internasjonal politikk.

 

Samarbeidspartnere

FBN logo

polyteknisk logo