-
Event

Fagdag om anskaffelser og innovasjon i helsesektoren

Institutt for markedsføring og C3 – Senter for fremtidig helse – inviterer til fagdag torsdag 6. desember.

Torsdag
06
Desember
 • Starter:10:00, 6. desember 2018
 • Slutter:14:00, 6. desember 2018
 • Sted:Handelshøyskolen BI,Auditorium A2-045
 • Pris:Gratis
 • Påmeldingsfrist:3. desember - (bindende påmelding)
 • Kontakt:Jon Bingen Sande (Jon.B.Sande@bi.no)

Institutt for markedsføring og C3 – Senter for fremtidig helse – inviterer til:
Fagdag om anskaffelser og innovasjon i helsesektoren.

PROGRAM (pdf-fil)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Velkommen

 • Utfordringer i offentlige anskaffelser – hvorfor kan innovasjon være vanskelig?

  I dette innlegger forteller Jon Bingen Sande og Henrik Jensen om hva forskningen sier om hvorfor det kan være vanskelig å få til innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.

  Foredrags­holdere

  Jon Bingen Sande og Henrik Jensen, Handelshøyskolen BI.

 • Altinn – et eksempel på en innovasjon oppnådd gjennom offentlige anskaffelser – en samtale med tidligere IT-sjef i Skatteetaten, Reidar Nybø

  Reidar Nybø begynte i Skattedirektoratet i1977, og var IT-sjef der fra 1984 til 2007. Han var senere direktør for Brønnøysundregistrene Altinn SKD fra 2009 til 2013. Dermed har Nybø hatt en finger med i spillet når det gjelder alt som har med IT og innovasjon å gjøre. Sande vil her intervjue Nybø om utviklingen av Altinn, et system som ofte trekkes fram som en vellykket offentlig innovasjon, og som ble oppnådd gjennom samarbeid mellom flere etater og næringslivet.

  Foredrags­holdere

  Reidar Nybø og Jon Bingen Sande

 • Hva vil vi oppnå med innovative innkjøp: om nytteverdi og tidlig beslutningsstøtte

  Det er tradisjon i helsesektoren for å dokumentere det vi gjør. Hvordan skal vi gjøre dette i anskaffelser av det vi har behov for, men som vi ikke har fra før? Hvordan skal vi sikre oss at digitale tjenester får den verdien vi ønsker? Dersom vi starter nytteverditenkningen tidlig nok har vi mulighet til å påvirke den endelige løsningen underveis slik at resultatene blir best mulig og vi får det vi ønsker. Kari forteller med utgangpunkt i et digitaliseringsprosjekt og C3s innovasjonspartnerskapsprosjekt om slagrehabilitering.

  Foredrags­holdere

  Kari Kværner, C3 og Oslo Universitetssykehus

 • Pause/Mingle-Lunsj

 • Hvordan komme i gang med innovative anskaffelser på en enkel måte?

  Mange oppfatter at det å komme i gang med å oppnå innovasjon gjennom anskaffelser kan være utfordrende, vanskelig, og prosessene for å få det til kan virke tungrodde. I dette Innlegget forteller Vestby hvordan man kan komme i gang med innovative innkjøp på den aller enkleste måten.

  Foredrags­holdere

  Riche Vestby, Leverandørutviklingsprogrammet

 • Innovasjonspartnerskap: muligheter og utfordringer

  Hvordan kan et innovasjonspartnerskap organiseres for å skape innovative løsninger? Vi presenterer erfaringer og innsikt fra et pågående forskningsprosjekt hvor Sunnaas Sykehus og Oslo Kommune i samarbeid med C3 gjennomfører et innovasjonspartnerskap med eksterne leverandører for å utvikle ny teknologi, bedre tjenester og nye organisasjonsmodeller for rehabilitering av slagpasienter. Hvert år rammes 12 000 personer av hjerneslag og sykdommen er forbundet med langvarig rehabilitering og høye samfunnskostnader.

  Foredrags­holdere

  Morten H. Abrahamsen, Handelshøyskolen BI

 • Diskusjon: Hva er de viktigste barrierene for å få til mer innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, og hvordan kan vi omgå disse barrierene?

  Diskusjon mellom Cathrine Fuhre fra Sykehusinnkjøp, Kari J. Kværner, C3 og Oslo universitetssykehus, Kathrine Myhre, Norway Healthtech, og Riche Vestby, Leverandørutviklingsprogrammet. Diskusjonen ledes av Oddgeir Hvidsten og Roar Jakobsen, Sykehuspartner.

 • Slutt