-
Kalender

Samfunnssikkerhetsministeren til BI

Cyberangrep, hacking og nettverksoperasjoner for å påvirke utgjør en voksende del av det samlede trusselbildet mot Norge og norske verdier. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde kommer til BI 3. desember for å holde et foredrag om regjeringens arbeid med cyber security.

Tirsdag
03
Desember
 • Starter:14:00, 3. desember 2019
 • Slutter:15:00, 3. desember 2019
 • Sted:Handelshøyskolen BI, Oslo. Rom A2-045

Cyber Security er et meget sentralt tema for energisektoren, både for offshore olje- og gassinstallasjoner, så vel som for el-kraftsektoren. Metodene er ofte billige, effektive og i kontinuerlig utvikling. Nye arenaer tas i bruk, og mer avanserte angrep utnytter sårbarheter det er vanskelig å beskytte seg mot. Trusselbildet mot produksjonsenhetene og tilhørende infrastruktur er mer alvorlig enn noen gang.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde Foto: Thomas Brun, NTB Scanpix


Tybring-Gjeddes foredrag vil ta opp følgende temaer: 

 • Hvordan kan energisektoren beskytte seg og bli mindre sårbar?
 • Hva betyr digitaliseringen for Cyber Security?
 • Hva kan myndighetene bidra med i denne sammenhengen?

Om Ingvil Smines Tybring-Gjedde

 • Ingvil Smines Tybring‐Gjedde ble utnevnt til samfunnssikkerhetsminister 22. januar 2019.
 • Fra 16. desember 2015 til 22. januar 2019 var hun statssekretær i Olje- og energidepartementet.
 • Tybring-Gjedde har tidligere arbeidet blant annet ved BI-campus Stavanger, i Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet, og vært seksjonsleder i Grøner Offshore og opplærings- og sikringsleder on- og offshore i TKT AS.
 • Ingvil har også vært vararepresentant til Kringkastingsrådet og vært styremedlem i Solvang ASA og Familiestiftelsen og vært president i Hafrsfjord Rotary.
 • Tybring-Gjedde har bachelor i Internasjonalisering og ledelse og masterstudier fra BI.

Cyber Security er et sentralt tema i flere av BI sine utdanningsprogrammer. Foredraget er åpnet for studenter, alumni og eksterne gjester. Det vil bli anledning til å stille statsråden spørsmål i etterkant av foredraget.