-
Aktivitetskalender

Hva nå? Konsekvenser av digitaliseringen på musikkområdet

Åpent arrangement med overrekkelse og presentasjon av rapporten om digitaliseringen av musikkområdet, med påfølgende diskusjon og spørsmålsrunde.

Torsdag
31
Januar
 • Starter:10:15, 31. januar 2019
 • Slutter:11:30, 31. januar 2019
 • Sted:Handelshøyskolen BI, Campus Oslo
 • Pris:Gratis
 • Kontakt:Irina Eidsvold-Tøien (irina.eidsvold-toien@bi.no)

Torsdag den 31. januar inviteres det til overrekkelse av rapporten der kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande vil være tilstede. Det vil bli gitt en kort presentasjon av våre hovedfunn, og også muligheter for å stille spørsmål til utrederteamet. Pressen er også invitert.

På oppdrag for Kulturdepartementet har Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI (BI:CCI) i samarbeid med Menon Economics, gjennomført en utredning av konsekvensene av digitaliseringen for aktørene i musikkfeltets økosystem. Det overordnede formålet med utredningen var å innhente mer kunnskap om den økonomiske utviklingen på det norske musikkfeltet de siste tiårene, sett i lys av den teknologiske og digitale utviklingen. Utredningen har som mål å kartlegge musikkfeltet og hvordan digitaliseringen har påvirket verdikjeden, markedsstrukturene og konkurransesituasjonen, samt undersøke hvordan økonomiske verdier skapes og fordeles mellom de ulike aktørene. Det har ikke tidligere vært gjennomført en så vid og dyptpløyende kartlegging og analyse av det norske musikkfeltet. Underveis har vi fått uvurderlig hjelp fra bransjen selv; i særdeleshet TONO, Gramo, MFO, NTO og IFPI.

Utredningen har vært ledet av førsteamanuensis Irina Eidsvold-Tøien (BI:CCI), med seniorrådgiver Marcus Gjems Theie (Menon Economics), forsker Øyvind Torp (BI:CCI), førstelektor Audun Molde (Høyskolen Kristiania og Handelshøyskolen BI), førsteamanuensis Terje Gaustad (BI:CCI), musiker og advokat Harald Sommerstad (Minor Majority), partner Anne Espelien (Menon Economics) og professor og leder Anne-Britt Gran (BI:CCI) som medarbeidere.

Arrangementet foregår på BI Campus Oslo i Nydalen, i rom B2-040.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Kaffe og croissanter

 • Kultur -og likestillingsminister Trine Skei Grande ankommer

 • Presentasjon av hovedfunn

 • Spørsmål fra department og presse

 • Kultur - og likestillingsministeren forlater arrangementet

 • Åpen spørsmålsrunde til utrederteamet