-
Aktivitetskalender

Klimarisiko, bærekraft og finans

BIs sentre for finansregulering og monetær økonomi arrangerer halvdagskonferanse sammen med advokatfirmaet Schjødt.

Onsdag
05
Juni
 • Starter:09:00, 5. juni 2019
 • Slutter:12:30, 5. juni 2019
 • Sted:BI - campus Oslo
 • Kontakt:Morten Kinander (Morten.Kinander@bi.no)

DENNE KONFERANSEN ER AVLYST

Klimarisiko, bærekraft og finans

EU vil redusere Europas CO2 utslipp med 43% (fra 2005-nivået) innen 2030, som et steg på veien mot et lavkarbonsamfunn. EUs estimat er at planen krever årlige investeringer i størrelsesorden 180 milliarder EURO. Og EU er ikke alene – også USA og Kina diskuterer nå nasjonale planer om klimatiltak. EU vedtok i 2018 en handlingsplan for en bærekraftig finansnæring, der målet er å re-orientere investeringer mot bærekraftige teknologier og virksomheter, finansiere grønn vekst og bidra til en lav-karbon, klimavennlig og resirkulerbar økonomi. Dette er verken beskjedne mål eller summer. Dette vil påvirke finansnæringen, uansett om man driver med kapitalforvaltning eller fremmed- eller egenkapitalfinansiering.

Samtidig er det en voksende debatt om klimarisiko, aktualisert med Klimarisikoutvalgets rapport i NOU 2018: 17. Hva betyr dette for finansbransjen? Og hvordan skal finansnæringen forholde seg til et norsk næringsliv bygget opp rundt olje og gass, som – gitt at EUs plan gjennomføres –  vil møte fallende etterspørsel og økt konkurranse?

For å diskutere disse spørsmålene og utviklingstrekkene arrangerer BIs Sentre for finansregulering og monetær økonomi seminar sammen med Advokatfirmaet Schjødt en konferanse om bærekraft og regulatoriske rammevilkår for finansbransjen.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Innledning om Klima, finans og risiko

  Professor dr. juris og leder av Senter for finansreguleringer

  Foredrags­holdere

  Morten Kinander

 • Om klimarisikoutvalget

  Konsulent og leder av Klimarisikoutvalget

  Foredrags­holdere

  Martin Skancke

 • Klima og risiko

  BI: Samfunnsøkonomi  

  Foredrags­holdere

  Tommy Sveen

 • Pause

 • Behov for norsk olje og gass i en karbonbegrenset verden

  Rystad Energy

  Foredrags­holdere

  Erik Holm Reiso

 • Grønn kapitalforvaltning: EUs Action Plan og betydningen for bransjen

  Partner Schjødt

  Foredrags­holdere

  Andreas Lowzow

 • Kort kommentar

  Ansvarlig for samfunnsansvar og bærekraft, finansforbundet. 

  Foredrags­holdere

  Nanna Ringstad

 • Grønn lånefinansiering. Grønnmaling og grønne faktorer. 

  Advokat dr.juris, partner Schjødt

  Foredrags­holdere

  Knut Bergo

 • Paneldebatt: Bærekraft og klimarisiko - fremtidsperspektiver for finansbransjen

  Foredrags­holdere

  Martin Skancke, Annie Bersagel (Folketrygdfondet), Trude Myklebust (UiO), Tommy Sveen