-
Aktivitetskalender

Klimarisiko, bærekraft og finans

BIs sentre for finansregulering og monetær økonomi arrangerer halvdagskonferanse sammen med advokatfirmaet Schjødt.

DENNE KONFERANSEN ER AVLYST

Klimarisiko, bærekraft og finans

EU vil redusere Europas CO2 utslipp med 43% (fra 2005-nivået) innen 2030, som et steg på veien mot et lavkarbonsamfunn. EUs estimat er at planen krever årlige investeringer i størrelsesorden 180 milliarder EURO. Og EU er ikke alene – også USA og Kina diskuterer nå nasjonale planer om klimatiltak. EU vedtok i 2018 en handlingsplan for en bærekraftig finansnæring, der målet er å re-orientere investeringer mot bærekraftige teknologier og virksomheter, finansiere grønn vekst og bidra til en lav-karbon, klimavennlig og resirkulerbar økonomi. Dette er verken beskjedne mål eller summer. Dette vil påvirke finansnæringen, uansett om man driver med kapitalforvaltning eller fremmed- eller egenkapitalfinansiering.

Samtidig er det en voksende debatt om klimarisiko, aktualisert med Klimarisikoutvalgets rapport i NOU 2018: 17. Hva betyr dette for finansbransjen? Og hvordan skal finansnæringen forholde seg til et norsk næringsliv bygget opp rundt olje og gass, som – gitt at EUs plan gjennomføres –  vil møte fallende etterspørsel og økt konkurranse?

For å diskutere disse spørsmålene og utviklingstrekkene arrangerer BIs Sentre for finansregulering og monetær økonomi seminar sammen med Advokatfirmaet Schjødt en konferanse om bærekraft og regulatoriske rammevilkår for finansbransjen.

Praktisk info

 • Tid:onsdag 5. juni 2019 09.00 - 12.30
 • Sted:BI - campus Oslo
 • Kontakt:Morten Kinander (Morten.Kinander@bi.no)

DENNE KONFERANSEN ER AVLYST

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Innledning om Klima, finans og risiko

  Professor dr. juris og leder av Senter for finansreguleringer

  Foredrags­holdere

  Morten Kinander

 • Om klimarisikoutvalget

  Konsulent og leder av Klimarisikoutvalget

  Foredrags­holdere

  Martin Skancke

 • Klima og risiko

  BI: Samfunnsøkonomi  

  Foredrags­holdere

  Tommy Sveen

 • Pause

 • Behov for norsk olje og gass i en karbonbegrenset verden

  Rystad Energy

  Foredrags­holdere

  Erik Holm Reiso

 • Grønn kapitalforvaltning: EUs Action Plan og betydningen for bransjen

  Partner Schjødt

  Foredrags­holdere

  Andreas Lowzow

 • Kort kommentar

  Ansvarlig for samfunnsansvar og bærekraft, finansforbundet. 

  Foredrags­holdere

  Nanna Ringstad

 • Grønn lånefinansiering. Grønnmaling og grønne faktorer. 

  Advokat dr.juris, partner Schjødt

  Foredrags­holdere

  Knut Bergo

 • Paneldebatt: Bærekraft og klimarisiko - fremtidsperspektiver for finansbransjen

  Foredrags­holdere

  Martin Skancke, Annie Bersagel (Folketrygdfondet), Trude Myklebust (UiO), Tommy Sveen

;