-
Aktiviteter

Kunnskapsfrokost: Organisasjonsidentitet og endringsprosesser

Hvordan fremmer eller hemmer organisasjonsidentitet endringsprosesser?

Tirsdag
19
Mars
  • Starter:08:00, 19. mars 2019
  • Slutter:10:00, 19. mars 2019
  • Sted:BI - campus Bergen

Kulturen er styrende for vår adferd og gir modeller for handling, den er identitetsskapende og bygger fellesskap gjennom felles meningsinnhold. Endret forståelse av virksomhetens situasjon og oppgaver, nye handlingsmønstre, strukturer og systemer vil ofte påvirke kulturen og identitet til en organisasjon. Bedriftskultur kan omtales som: «Sånn gjør vi det hos oss» og så plutselig gjør man det ikke sånn hos oss lenger.

Hvordan fremmer og hemmer organisasjonskulturen nødvendige endringsprosesser?

Førsteamanuensis, Helene Loe Colman er foreleser på høstens masterprogram Endringsledelse på campus Bergen og vil gi viktige innspill til nye krav til ledelse ved endringer.

Påmeldingen er avsluttet!

Program
Frokost og registrering kl. 08.00 – 08.30.
Forelesningen fra kl. 08.30 – 10.00.

Handelshøyskolen BI - campus Bergen.
Adresse: Kong Christian Frederiks plass 5, 5006 Bergen

Velkommen!