-
Aktivitetskalender

MVA Seminar

For sjette år på rad arrangerer BI Oslo seminaret i merverdiavgift med fokus på aktuelle juridiske emner.

Torsdag
21
Mars
 • Starter:13:00, 21. mars 2019
 • Slutter:19:00, 21. mars 2019
 • Sted:BI - campus Oslo
 • Pris:1600,-
 • Kontakt:Anne-Christine Thestrup (anne.c.thestrup@bi.no)

Formålet med seminaret er å tilby forelesninger med fordypning i sentrale emner innen merverdiavgiftsretten, samt å være en arena for det faglige avgiftsnettverket i Norge.

Seminaret er rettet mot jurister, revisorer, regnskapsførere og andre som ønsker fordypning i merverdiavgift. Seminaret fokuserer på juridiske problemstillinger, og forutsetter at deltakerne har grundig kunnskap om avgiftssystemet. 

Seminaret er godkjent som 5 timer etterutdanning for advokater, revisorer og regnskapsførere. Du må si fra om dette i påmeldingen.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Registrering, snacks og drikke

 • Velkommen

  Foredrags­holdere

  Advokat Cecilie Dyrnes, arrangementskomiteen (EY)

 • Merverdiavgift ved felles innkjøp i konsern

  Foredrags­holdere

  Advokat Trond Egil Egebakken (Aker Solutions)

 • Formidling av varer og tjenester – Avgifts- og bokføringsmessige utfordringer

  Foredrags­holdere

  Senior manager Jan Terje Kaaby (BDO) og høyskolelektor Roy Kristensen (BI)

 • Pause

 • SAF-T – Siste nytt

  Foredrags­holdere

  Seniorrådgiver Jeanette Munkvold Skovholt (Skattedirektoratet)

 • MVA aktuelt innen EU, herunder transaksjonskostnader

  Foredrags­holdere

  Professor Eleonor Kristofferson (Universitetet i Örebro)

 • Praktiske erfaringer med innførselsmerverdiavgift

  Foredrags­holdere

  Tollrådgiver Kjetil Øpstad (PwC)

 • Pause

 • Fellesregistrering – Spørsmål om misbruk, omgåelse og planlegging i et EU perspektiv

  Foredrags­holdere

  Lektor Karina Kim Egholm Elgaard (Københavns Universitet)

 • MVA og fast eiendom – Aktuelle emner

  Foredrags­holdere

  Advokat Anne Sofie Bjørkholt (BAHR)

 • Tapas og alkoholfri drikke

Foredragsholdere

Karina Kim EgholmKarina Kim Egholm Elgaard (cand.jur. og ph.d., Københavns Universitet) er lektor i merverdiavgifts- og skatterett ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Hun tok sin ph.d.-grad med avhandlingen ”Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten” i 2016. Hun er koordinator for forskningsskattegruppen FIRE (Fiscal Relations Research Group) og er redaktør for e-tidsskriftet UCPH Fiscal Relations Law Journal. Hun har tidligere arbeidet hos Bech-Bruun Advokatfirma, Kammeradvokaten og KPMG. Karina har holdt en rekke foredrag både i Danmark og internationalt. Hun har publisert bøker og fagartikler om merverdiavgift og skatt, samt menneske- og grunnleggende rettigheters betydning for avgiftsretten.  

 

Eleonor KristoffersonEleonor Kristofferson (LL.M. Universitetet i Göteborg 1996 og LL.M. Universitetet i Mannheim 1997, LL.D. Jönköping International Business School 2001) er professor ved Universitetet i Örebro. Hun tok sin doktorgrad med avhandlingen «Mervärdesskatt vid omstruktureringar”. Hun har også vært gjesteprofessor ved bl.a. Universitetet i Gävle og ved Universitetet i Salzburg. Hun har vært partner i Svalner Advokatfirma og medlem av den svenske Skatterättsnämnden. Hun har vært veileder for fem doktorander som tok sin doktorgrad innen merverdiavgift. Eleonor har utgitt en rekke bøker innen merverdiavgift, og har publisert et stort antall fagartikler i både svenske og internasjonale tidsskrifter.

 

Jan Terje KaabyJan Terje Kaaby (siviløkonom BI 1998, Høyere Revisorstudium BI 2001) er senior manager i BDO´s fagavdeling. Han er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han har tidligere jobbet som fagansvarlig for regnskap i Regnskap Norge (tidl. NARF), samt 11 år i Deloitte og 2 år i Samarbeidende Revisorer. Han har også vært medlem av Bokføringsstandardstyret i perioden 2007-2016. Jan Terje har holdt en rekke foredrag innen bokføring, regnskap og revisjon og er forfatter av boken “Bokføringsloven – Med kommentarer til lov, forskrifter og god bokføringsskikk”.

 

Trond Egil EgebakkenTrond Egil Egebakken (cand.jur. Universitetet i Oslo 1996) er advokat og Senior Tax Manager i Aker Solutions AS. Han har over 20 års erfaring fra arbeid med merverdiavgift, og har tidligere jobbet som advokat i Deloitte Advokater i Oslo. Han har også jobbet som saksbehandler i Skattedirektoratet og ved tidligere Oslo fylkesskattekontor. Han har skrevet kapittelet «Avgiftsbehandling ved felles innkjøp i konsern» i boken «Merverdiavgift – praksis og erfaringer» som ble utgitt i 2017.


Anne Sofie BjørkholtAnne Sofie Bjørkholt (cand. jur. Universitetet i Oslo 1990) er advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR. Hun har lang erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, selskapsrett, skatt, merverdiavgift og transaksjonsarbeid. Hun har bl.a. tidligere arbeidet i Skattedirektoratet. Anne Sofie arbeider hovedsakelig med større eiendomsutviklingsprosjekter (bolig og næring), strukturering av eiendomsselskaper, leieavtaler og transaksjoner/forhandlinger både hva gjelder skatt, merverdiavgift, dokumentavgift og selskapsrettslige forhold i tillegg til fast eiendoms rettsforhold.

Kjetil ØpstadKjetil Øpstad er tollrådgiver og manager i Advokatfirmaet PwC i Oslo hvor han er tilknyttet fagmiljøet for toll og verdenshandel. Han arbeider hovedsakelig med spørsmål knyttet til import/eksport, toll, særavgifter og innførselsmerverdiavgift. Kjetil har utdannelse som toller og tollrevisor, og som bedriftsøkonom fra BI. Han har mange års arbeidserfaring fra Oslo og Akershus Tollregion og fra Tolldirektoratet. Fra sin tid i tid i tolletaten jobbet han bl.a. med kontroller knyttet til import/eksport og særavgifter, samt støtte, utvikling og styring av etatens kontrollarbeid.

 

Jeanette Munkvold SkovholtJeanette Munkvold Skovholt er seniorrådgiver i Skattedirektoratet, Juridisk avdeling, Seksjon Næring, Skatt. Hun har bachelor i revisjon og er registrert revisor. Hun er tilknyttet skatteetatens SAF-T-team og jobber med forvaltningen og utviklingen av SAF-T standarden, herunder informasjonsvirksomhet og dialog med systemleverandører og andre aktører. Hun har bl.a. tidligere arbeidserfaring både som revisor og som regnskapsfører i BDO og som regnskapsfører i Visma.

 

Roy KristensenRoy Kristensen er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI i Oslo, Institutt for rettsvitenskap og styring. Han underviser bl.a. i bokføring og merverdiavgift, og har porteføljeansvaret for regnskapsførerutdanningen. Roy er utdannet revisor og har tidligere arbeidserfaring fra Skattedirektoratet, Økokrim og som daglig leder i en mellomstor norsk virksomhet. Han har deltatt i flere offentlige utvalg, bl.a. Revisorlovutvalget og Bokføringsutvalget. Roy er medforfatter av en rekke fagbøker innen både bokføring, skatt og merverdiavgift, herunder MVA-kommentaren. Han er også fast foreleser for Regnskap Norge og God Regnskapsføringsskikk.