-
Kalenderaktivitet

Helseledelse

Fagseminar og nettverkstreff

Fredag
01
November
 • Starter:12:00, 1. november 2019
 • Slutter:17:00, 1. november 2019
 • Sted:BI - campus Oslo
 • Pris:Gratis
 • Kontakt:Beate Halvorsen (beate.halvorsen@bi.no)

Vi fokuserer denne gangen på «sosial bærekraft». Hvordan kan vi skape godt fag- og arbeidsmiljø for medarbeiderne, og hvordan kan vi legge til rette for gode liv for pasientene?

Med dette utgangspunktet vil vi fokusere på perspektiver på «Lederreisen», lederes ulike utfordringer og erfaringer.

Vi vil også se på «Pasientreisen». Hvordan opplever pasientene de tjenestetilbudene og behandlingsforløpene vi legger til rette for?

En rekke spennende foredragsholdere vil belyse disse temaene. Hvem det blir som fyller det endelige programmet skal vi røpe for dere litt senere.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Lunsj

 • Velkommen til fagseminar

  Lederreiser/pasientreiser:
  Kan vi skape en sosialt bærekraftig helsetjeneste?

 • Relasjonell ledelse i organisasjoner

  Terje Hofsmarken, Gründer og leder av Mestringskompetanse

 • Ledelse og kulturendring

  Per Snorre Lingaas, Seksjonsleder og thoraxkirurg ved OUS

 • Pause

 • Fra Lønning til Blankholm

  Monica Skjøld Johansen, Utvalgssekretær Blankholmutvalget og Seniorrådgiver HOD

 • Tjenestedesign - om tankesett, verktøy og praktiske eksempler

  Kaja Misvær Kistorp, Førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og tjenestedesigner ved Designit Oslo

 • Pause

 • Våg å drømme

  Karina Hollekim, Mentaltrener og tidligere ekstremsportutøver

 • Gjensidig forsterkende lederreiser og pasientreiser?

  Thomas Hoholm, Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI
  Bjørn Erik Mørk, Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI
  Werner Christie, Førstelektor Handelshøyskolen BI

 • Mingling og og en forfriskning utenfor A1-030

 • Nettverkstreff med mat og mingling i toppetasjen

 • Ledelse handler om samspill

  Underholdning