-
Kalender

En verden i endring

Hvilke holdninger vi har, vil være avgjørende for om vi vil gå til handling. Ta BIs test 20. og 21. september på Forskningstorget i Oslo.

Fredag til lørdag
20-21
September
  • Starter:09:00, 20. september 2019
  • Slutter:17:00, 21. september 2019
  • Sted:Universitetsplassen, Oslo
  • Kontakt:Tone Steen Sandberg (tone.s.sandberg@bi.no)

Verden blir varmere, og forskere er enige om at det først og fremst er menneskets skyld. Hvor bekymret er du for klima? Hva mener du er årsaken til dagens klimautfordringer? Og tror du vi mennesker noen gang vil klare å løse klimaproblemet?

Internasjonal forskning peker på fire dimensjoner rundt opinionens holdninger til dagens klimaendringer. Disse omhandler:

  1. Graden av sikkerhet for at global oppvarming er noe som foregår
  2. Risikooppfatning som vurderer hvem som er truet av klimaendringer, hvilke typer påvirkninger klimaendringene vil forårsake og hvor sannsynlige flere virkninger av klimaendringer er
  3. Troen på en menneskelig årsakssammenheng til global oppvarming
  4. Troen på at global oppvarming er løsbart av mennesker

Ved morsomme og interaktive metoder vil vi på BI sin stand be deg ta stilling til vitenskapelige spørsmål. Særlig den fjerde dimensjonen synes være viktig for å utløse handling / aktiv støtte for klimapolitikk: Hvis mange mener det ikke nytter å gjøre noe, vil flere velge bortforklaringer / nedtoninger av klima-handling / støtte til politikk.

Førsteamanuensis Per Espen Stoknes, leder av Senter for Grønn vekst, ved BI vil undersøke hvordan besøkende på Forskningstorget plasserer seg i forhold til internasjonale respondenter.

Testen bygger på forskning som gjennomføres ved Yale Programme on Climate Change Communication mot internasjonale respondenter. Forskningen har foreløpig ikke vært gjennomført mot nordmenn.

Les mer om Forskningstorget i Oslo.

Forskningstorget er en del av de nasjonale Forskningsdagene.