-
Aktivitetskalender

Korona - Global systemkrise

Hvordan påvirker dette fremtiden til norsk helsevesen/offentlig sektor og næringslivet de samarbeider med?

Tirsdag
07
April
 • Starter:08:30, 7. april 2020
 • Slutter:10:00, 7. april 2020
 • Sted:Webinar på Zoom
 • Kontakt:Beate Halvorsen (beate.halvorsen@bi.no)

Vi analyserer mulige scenarioer for epidemiutviklingen, for forsynings- og logistikk-situasjonen, og for myndighetenes sannsynlige politiske og økonomiske responser.

Sjokkbølger fra Korona pandemien setter det globale økonomien i alvorlig ubalanse. Våre lokale reaksjoner og tilpasninger til de nye utfordringene som oppstår, vil få konsekvenser for sysselsetting, verdiskapning og bærekraft for både virksomheter og samfunnsliv på kort og lengre sikt. Hvordan kan og bør vi som ledere forholde oss til disse nye utfordringene?

Bakgrunn

Tiltakene for å møte Koronatrusselene mot folkehelsen kan medføre en økonomisk krise vi aldri har sett maken til. Alle deler av norsk samfunnsliv er berørt. Hvilke mulige utviklingsbaner kan vi se for oss for selve epidemien? Hvordan vil den påvirke arbeids og forsyningssituasjonen for offentlige institusjoner og næringsliv i Norge? Hvordan kan vi se for oss at dette vil påvirke den økonomiske og politiske situasjonen i Norge, og hvilken type tilpasninger og responser bør vi kunne vente oss fra myndighetenes side?

Vi diskuterer mulige scenarioer for den nære og litt mer langsiktige fremtid, og diskuterer hvilket repertoar av realistiske og fornuftige reaksjonsmåter den enkelte leder, virksomhet og samfunnet som helhet kan spille på.

 

Våre topp-kompetente innledere i panelet er

Professor Anne Spurkland

Anne SpurklandAnne Spurkland er Professor og spesialist i molekylær immunologi ved Det medisinske fakultet ved UiO. Spurkeland underviser i anatomi og forsker innenfor immunologi og autoimmune sykdommer. I 2017 utga hun boken «Immun. Kroppens evige kamp for å overleve».

 

Professor Marianne Jahre

Marianne JahreProfessor logistikk ved Handelshøyskolen BI og har i over 10 år forsket og undervist i logistikk, supply chain management, kriseberedskap og respons ved humanitære kriser. Nå leder hun forskningsprosjektet «MIA» som skal studere årsaker til og løsninger på legemiddelmangel.

 

Professor Emeritus Jørgen Randers

Emeritus Jørgen RandersProfessor Emeritus i klimastrategi, bærekraft og systemdynamikk ved Handelshøyskolen BI. Han var rektor for Handelshøyskolen BI mellom 1981 – 89. Randers var visedirektør for WWF International i perioden 1994 - 99. Randers er medforfatter av flere bøker. Transformation is Feasable fra 2018 er en diskusjon hvor man debatterer scenarioer for å nå FN bærekraftsmål innenfor planetens grenser.

 

Førstelektor II Werner Christie

Werner ChristieWerner Christie er utdannet lege og var Norges første helseminister i perioden 1992-95. Han har jobbet som forsker, sykehusleder og Konsulent. Han har en internasjonal karrier som rådgiver inne forskning og livsvitenskap i Beijing og San Fransisco og har siden 2013 vært ansatt på BI med fokus på lederutdanning inne helsesektoren.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Innledning, Werner Christie, Lege og førstelektor, Handelshøyskolen BI

 • Panelsamtale

  • Scenarioer for epidemien og dens mulige forløp Prof. Anne Spurkland
  • Verdikjeder og kriselogistikk i et systemperspektiv Prof. Marianne Jahre
  • Systemperspektiv på økonomiske og sosiale virkninger Prof. Jørgen Randers

  Moderator: Werner Christie

 • Dialog med deltakerne ut fra innsendte redigerte spørsmål

 • Avrunding