-
Kalender

Brukermedvirkning i helsesektoren et ideal, men vanskelig i praksis

Å involvere brukere og pårørende er viktig for å kunne levere gode helsetjenester, men å gjennomføre det i praksis kan være utfordrende.

Onsdag
12
August
 • Starter:10:30, 12. august 2020
 • Slutter:11:00, 12. august 2020
 • Sted:Online
 • Kontakt:Camilla Bruusgaard Greve (camilla.b.greve@bi.no)

Brukermedvirkning handler om å involvere både pasienter og pårørende for å levere gode og effektive helsetjenester. Spørsmålet "hva er viktig for deg?" åpner opp for å se andre behov og muligheter for å levere gode og effektive helsetjenester. Det vil kreve nye former for organisering og nye typer kompetanse av alle som er involvert i prosessene. Helsepersonellets tradisjonelle tilnærming vil bli utfordret. Hvem skal beslutte hvilke tjenester som skal leveres og hvordan, og hva er ansvarsfordelingen mellom brukerne og helsepersonellet? Samtidig som brukermedvirkning er positivt, må vi reise viktige spørsmål som:

 • I hvilken grad opplever brukerne reelt sett å få mer innflytelse?
 • Hvordan kan man sikre at pasienter og pårørende får nødvendig kompetanse til å selv i delta i prosessene?
 • Hvordan sikre at helsepersonell i større grad får kompetanse til å forstå hva som er viktig for pasienten og de pårørende?
 • Hvordan håndtere tilfellene der noe går galt?


Moderator/Innledere:

 • Bjørn Erik Mørk Førsteamanuensis, Institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI


Paneldeltakere:

 • Marit Bjartveit,  Klinikkleder, ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved OUS
 • Thomas Hoholm,  Instituttleder, Institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI
 • Betina Riis Asplin, Phd, Handelshøyskolen BI
 • Robert Steen, Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Oslo kommune