-
Kalender

Sprenger Covid-19 handlingsregelen i fillebiter?

Handlingsregelen har vært en bærebjelke for finanspolitikken de siste 20 årene. Den har hindret overbudspolitikk og utgiftsspiraler ingen egentlig ønsker.

Tirsdag
11
August
 • Starter:10:00, 11. august 2020
 • Slutter:10:30, 11. august 2020
 • Sted:Online
 • Kontakt:Camilla Bruusgaard Greve (camilla.b.greve@bi.no)

I år vil vi antakelig bruke mer enn dobbelt så mye penger fra Oljefondet enn det vi burde brukt i et normalår i henhold til handlingsregelen.

I tillegg er handlingsregelen nå utsatt for større finansiell risiko enn tidligere, delvis fordi Oljefondet finansierer snart en femdel av statsbudsjettet, aksjeandelen i fondet er høy, og oljeinntektene er små relativt til størrelsen på Oljefondet. Det betyr at endringer i børs- og valuta-kurser vil ha stor og umiddelbar påvirkning på hvor mye vi kan bruke. Slike strukturelle forhold vil gjøre det enda vanskeligere å komme tilbake til handlingsregelen fra dagens situasjon.

Dette er liten tvil om at det har vært riktig å benytte rommet som ligger i handlingsregelen til å bruke mer av oljeinntektene i en den ekstraordinære krisen vi er inne i, men fremover vil viktige spørsmål reise seg som:

 • Er det mulig å kutte utgiftene og komme tilbake til handlingsregelen når pandemien er eliminert?
 • Hvor mye mindre betyr det at vi må bruke i årene fremover?
 • Hvilke konsekvenser kan det få hvis ikke oljepengebruken trappes ned?
 • Hva vil kunne skje med den fremtidige avkastningen? Er det neste generasjoner som sitter igjen med regningen?


Moderator/Innledere:

 • Gisle Natvik Professor Handelshøyskolen BI, Institutt for samfunnsøkonomi


Paneldeltakere:

 • Espen Henriksen, Forsker, Institutt for Finans, Handelshøyskolen BI 
 • Marianne Groth, Tidl. Statssekretær ved SMK og Finansdep. 
 • Marianne Marthinsen, Stortingsrepresentant, tidl. finanspolitisk talsperson AP 
 • Kari Due-Andresen, Sjeføkonom, Handelsbanken