-
Kalender

Norske banker og systemrisiko

Hva skaper og hvor stor er systemrisikoen i Norge?

Onsdag
02
Desember
 • Starter:17.00, 2. desember 2020
 • Slutter:18.30, 2. desember 2020
 • Sted:Digital @ zoom
 • Pris:Gratis
 • Påmeldingsfrist:29. november
 • Kontakt:Morten Kinander (morten.kinander@bi.no)
Meld deg på

Velkommen til webinar arrangert av Senter for finansregulering ved Handelshøyskolen BI.

Finanskrisen viste at risikoen i det finansielle systemet ikke bare kan vurderes på basis av bankenes situasjon enkeltvis. Risikoen er også knyttet til hvor sårbare bankene samlet sett er for tilbakeslag i realøkonomien, hvor tett bankene er avhengig av hverandre og hvor stor og viktig banknæringen er i forhold til den samlede økonomien. Dette er risikoforhold som omtales som systemrisiko og som kan medføre at banker i noen land må holde å holde ekstra kapital gjennom krav til å ha en systemrisikobuffer.

I Norge foreslås denne systemrisikobufferen å bli økt til 4,5 prosent fra årsskiftet, og bufferen således vil utgjøre en vesentlig del av bankenes kapitalkrav. Nivået vil være det høyeste i Europa. Dette reiser et spørsmål om karakteren av systemrisikoen for det norske bankvesenet.

Senter for finansregulering arrangerer seminar, hvor Sverre Mæhlum fra Norges Bank vil belyse systemrisikoen i Norge, og Roar Hoff fra BI/Senter for finansregulering bidrar med hvordan systemrisikobufferen anvendes ellers i Europa. Morten Kinander vil ha en kort innledning.

Senter for finansregulering ved BI er et tverrfaglig sentrum for forskning og seminarvirksomhet innen bank og verdipapirregulering, og ledes av professor, dr. juris Morten Kinander.

Hele seminaret kjøres digitalt via zoom. Meld deg på innen 29.11, og du vil motta link til zoom den 01.12. 

Om foredragsholderne:

Sverre Mæhlum har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo og er senior rådgiver i Norges Bank, avdeling for Finansiell stabilitet. Han har tidligere erfaring fra Finansdepartementet og European Systemic Risk Board.

Roar Hoff er siviløkonom med høyere avdelings eksamen fra NHH og er Høyskolelektor II ved BI, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Han har tidligere mer enn 30 års erfaring fra ulike stillinger i DNB med vekt på risikostyring og rammevilkår. Han var i mange år leder av Soliditetsutvalget i Finans Norge.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Intro: ved Morten Kinander, leder av Instutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

 • Innlegg 1: Systemrisikoen i Norge v/ Sverre Mæhlum, Norges Bank - Finansiell Stabilitet

 • Innlegg 2: Krav til systemrisikobuffere i Norge og andre land v/ Roar Hoff, BI – Senter for finansregulering