-
Aktivitetskalender

Pensjonskonferansen 2020

Webinar om bærekraft og egen pensjonskonto

Torsdag
03
Desember
 • Starter:09:00, 3. desember 2020
 • Slutter:12:15, 3. desember 2020
 • Sted:Online webinar - Zoom
 • Pris:1950 NOK
 • Påmeldingsfrist:02.12.2020
 • Kontakt:Katrine F. Kirkebø (katrine.f.kirkebo@bi.no)
Meld deg på

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 3. desember. På konferansen setter vi søkelys på egen pensjonskonto og bærekraft. I år blir konferansen gjennomført som et webinar i Zoom. Informasjon om din digitale deltagelse blir sendt ut dagen før webinaret.

Ordstyrer: Jan Erik Fåne, Finans Norge – kommunikasjonsdirektør

 

Meld deg på

 

BI sin logo

Finans Norge sin logo

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Velkommen

  Inge Jan Henjesand, rektor Handelshøyskolen BI

 • Bærekraft og aktuelle pensjonssaker

  Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

 • Bærekraftig samfunns- og næringsliv

  Kristin Halvorsen, direktør CICERO 

 • EUs handlingsplan for bærekraftig finans

  Inger-Johanne Rygh, finansråd Eu-delegasjonen i Brüssel

 • Makrobilde og avkastningsforventninger

  Espen Henriksen, Institutt for Finans, Handelshøyskolen BI 

 • Pause

 • Hvordan komme i gang med rapportering på bærekraftrisiko?

  Marcus Bruns, nordisk bærekraftsjef i Storebrand 

 • Egen pensjonskonto – infrastruktur og informasjon

  Geir Holmgren, konserndirektør bedriftsmarked i Storebrand, styreleder Norsk Pensjon og leder av styringsgruppe

 • Forventninger til markedet for egen pensjonskonto

  Jørn Gisvold, adm. direktør Söderberg & Partners

 • Innlegg og samtale om selskapenes planer for egen pensjonskonto

  • Torstein Ingebretsen, adm. direktør Gjensidige Pensjonsforsikring
  • Wenche Seljeseth, adm direktør SpareBank1 Forsikring 
  • Bjørn Atle Haugen, leder risikostyring DNB Livsforsikring
  • Vibeke Siljan-Krohn, viseadm. Direktør Nordea Liv
  • Steinar Nielsen, adm. direktør Danica

Idar Kreutzer
Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv, og er i dag styreleder i Aschehoug Forlag, styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er medlem av klima- og miljøministerens klimaråd.  I oktober 2018 overleverte Kreutzer sin rapport om tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd, og i juni 2018 overleverte han finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft til Klima- og miljøministeren. I juni 2015 til oktober 2016 var han medlem i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Idar Kreutzer
Kristin Halvorsen, direktør CICERO

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

Kristin Halvorsen ble fast representant på Stortinget ved valget i 1989 og var partileder i SV fra 1997 til 2012. Hun var i perioden 1989 til 2005 medlem av Stortingets Finanskomite, Kontroll- og konstitusjonskomite og Utenrikskomite. Hun var også parlamentarisk leder for SV fra 1997 til 2005. I 2002 mottok Halvorsen Kommunikasjonsprisen fra Norsk Kommunikasjonsforening. Halvorsen har gitt ut to bøker: Gjennomslag (2012) sammen med Lilla Sølhusvik og Rett fra hjertet (2004) sammen med Ingolf Håkon Teigene.

Espen Henriksen
Espen Henriksen, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI

Espen Henriksen er ansatt ved Institutt for finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI. Før han flyttet til BI jobbet han ved University of California at Davis, University of California at Santa Barbara og for Norges Bank Investment Management (forvalteren av "Oljefondet"). Henriksen har publisert i flere av verdens ledende økonomitidsskrifter. Han har vært rådgiver for Finansdepartementet for utforming av referanseindeksen, blant annet var han medlem av Mork-utvalget som ga råd om å hvordan tilnærme seg risikotaking og konkret anbefalte å øke aksjeandelen i Oljefondet til 70%.

Geir Holmgren
Geir Holmgren, konserndirektør Storebrand

Geir Holmgren er konserndirektør i Storebrand ansvarlig for bedriftsmarkedet i Storebrand-konsernet. Han har erfaring fra pensjonsbransjen siden 1997, og har vært en del av konsernledelsen i Storebrand siden 2012. Han har også vært i bransjestyret liv/pensjon i Finans Norge siden 2004. Holmgren er videre styreleder i Norsk Pensjon og leder av styringsgruppe som har jobbet med egen pensjonskonto.

Inger-Johanne Rygh
Inger-Johanne Rygh, finansråd EU-delegasjonen i Brüssel

I EU foregår det nå et arbeid med et regelverk for bærekraftig finans; Sustainable Finance. Finansdepartementet er representert i EU-delegasjonen i Brüssel ved finansråd Inger-Johanne Rygh. Hennes arbeidsområder er makroøkonomi og økonomisk politikk, finansielle tjenester, EUs budsjett og statistikk.

Marcus Bruns
Marcus Bruns, nordisk bærekraftsjef Storebrand

Marcus Bruns  er nordisk bærekraftsjef i Storebrand. Bruns ble ansatt i Storebrand i 2019. Han kom fra Young Sustainable Impact (YSI) som han var med å starte opp i 2015 og ledet det før han kom til Storebrand. Bruns har også erfaring fra konsulentselskapet Qvartz og Norges Bank, i tillegg til internasjonal erfaring fra selskaper i Singapore og Kina.

Torstein IngebretsenTorstein Ingebretsen, adm. direktør Gjensidige Pensjonsforsikring

Torstein Ingebretsen er adm. direktør i Gjensidige Pensjonsforsikring. Han har hatt ulike roller i Gjensidige siden 2006. Han har videre erfaring fra Vital, Storebrand og Multibrand. Han er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI.

Wenche Seljeseth
Wenche Seljeseth, adm. direktør SpareBank1 Forsikring

Wenche Seljeseth er adm. direktør i SpareBank 1 Forsikring. Seljeseth begynte i SpareBank 1 Forsikring i 2016 etter 8 år hos SpareBank 1 SMN. Tidligere arbeidserfaring har vekselvis vært i bank og forsikringsselskap, men hovedfagfeltet til Seljeseth er pensjon. Hun er utdannet jurist, økonom og sosialantropolog.

Steinar Nielsen
Steinar Nielsen, adm. direktør Danica

Steinar Nielsen er adm. direktør i Danica Pensjon og leder av Wealth Management i Danske Bank Norge.

Jørn Gisvold
Jørn Gisvold

Group Head of Non-life business Söderberg & Partners, CEO Söderberg & Partners i Norge, Board member Norske Forsikringsmegleres Forening.

Vibeke Siljan KrohnVibeke Siljan Krohn

Vibeke er viseadministrerende direktør i Nordea Liv Norge og er lidenskapelig opptatt av hvordan digitalisering skaper forretningsmuligheter og verdi for sluttkunder. Hun brenner for transformasjon og har bred ledererfaring fra både store virksomheter og oppstartsselskaper. Vibeke har jobbet mer enn 10 år i Telenor hvor hun utviklet digitale betalingsløsninger i land med liten eller ingen bankpenetrasjon, som for eksempel Myanmar, Pakistan og Bangladesh. Hun har en mastergrad fra London School of Economics & Political Science i London.

Bjørn Atle HaugenBjørn Atle Haugen

Bjørn Atle Haugen har jobbet med livsforsikring og pensjon siden 2002 først som ansatt i  Gjensidige Nor Spareforsikring. Haugen har vært en del av ledergruppen i DNB Livsforsikring siden 2004 hvor livsforsikringsvirksomheten i Gjensidige NOR og DNB fusjonerte under merkevaren Vital. I perioden fra 2004 og frem til dags dato har han ledet flere  områder i selskapet, blant annet  produkt og kundeservice innen for Bedriftsmarked. Bjørn Atle leder i dag seksjon Risikostyring 2. linje og compliance i DNB Livsforsikring. Haugen har vært DNB sin representant i bransjestyre liv og pensjon i Finans Norge siden 2010 og er  i dag leder for bransjestyret.  Han er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.