-
Kalender

Strategiarbeid i direktoratene: Etatsstyringens C-moment

Om NAVs analysearbeid og gråsoner i dialogen mellom direktorat og departement.

Mandag
03
Februar
 • Starter:12:00, 3. februar 2020
 • Slutter:15:30, 3. februar 2020
 • Sted:Akersgaten 64, aud. Hovedbølet
 • Kontakt:Camilla Greve (camilla.b.greve@bi.no)

Det langsiktige perspektivet settes stadig under press fra oppmerksomhet om de kortsiktige sakene. For at en strategi skal fungere godt i en slik hverdag, kan det være lurt å sørge for at departement og underliggende virksomhet er samsnakket om hvilke muligheter og utfordringer de står overfor.

Men hvor mye skal et departement involvere seg i en underliggende virksomhets strategi?

Case: Utviklingen av den strategiske styringen av NAV. Hva kjennetegner NAVs analysearbeid?

Program

Kl. 12.00: Registrering og enkel bevertning

Kl. 12:30: Velkommen ved Partnerforums sekretariat
Seminarleder: Ruth Astrid Sæter

 • Strategi i statlige virksomheter – hva er spesielt med det?
  Siri Bjørtuft Ellingsen, seniorrådgiver, DFØ
 • Strategi: Etatsstyringens C-moment
  Jostein Askim, professor, UiO

Pause - mingling og enkel bevertning

Kl. 13:45:

 • Case: Utviklingen av den strategiske styringen i NAV
  Øyvind Møklebust, seniorrådgiver, NAV
 • Departementets samarbeid med NAV under utviklingen av strategien. Espen Opjordsmoen, spesialrådgiver, Arbeids- og sosialdepartementet
 • Diskusjon med innspill fra salen. Diskusjonsleder: Ruth Astrid Sæter

Kl. 15:30: Slutt


Med forbehold om endringer
Nettverksseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne.