-
Aktivitetskalender

Kunnskapsfrokost: Digital identitet

Markedsføring er i endring. Kundenes beslutningsreiser skaper nye digitale kontaktpunkter både online, i sosiale medier og gjennom mobile løsninger. Iben Bergstrøm vil snakke om hvordan identitet skapes og oppfattes i den digitale verden.

Hvordan kan vi identifisere trender og faktorer som påvirker bedrifters identitet? Hvordan kommuniserer vi innad i organisasjonen og utad mot kundene våre i 2020? Denne dagen møter du Iben Bergstrøm - som er både timeforeleser, gründer, blogger og designer.

Iben vil gi sine betraktninger rundt digital identitet; hvordan denne skapes og oppfattes i den digitale verden. Hun vil dessuten snakke om hvordan ny teknologi gir markedsførere tilgang på nye virkemidler, men også nye utfordringer som følge av at dataverden er blitt kompleks med hensyn til etikk, dataintegritet og personvern. 

Program

Frokost og registrering kl 08.00-08.30
Forelesning fra kl. 08.30-10.00

Handelshøyskolen BI - campus Bergen 
Adresse: Kong Christian Frederiks plass 5, 5006 Bergen

 

Praktisk info

  • Tid:tirsdag 21. januar 2020 08.00 - 10.00
  • Sted:BI - campus Bergen
  • Kontakt:Marianne Farsund (marianne.g.farsund@bi.no)
;