-
Aktivitetskalender

Statlig eierskap og samfunnsansvar

Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI inviterer til seminar

Praktisk info

 • Tid:torsdag 30. januar 2020 14.00 - 16.30
 • Sted:BI - campus Oslo
 • Kontakt:Sverre Christensen (sverre.christensen@bi.no)

Rom C2-080

Det vil bli servert lett mat og forfriskninger etter seminaret.

Påmelding til sverre.christensen@bi.no, telefon 46410606

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Velkommen

  • Monica Viken, Instituttleder Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI: "Velkommen"
  • Sverre A. Christensen, førsteamanuensis næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI: "Introduksjon om statlig eierskap og samfunnsansvar"

   

 • Innlegg

  • Muriel Bjørseth Hansen, fagdirektør i Eierskapsavdelingen, Nærings- og fiskeridepartementet: "Eierskapsavdelingens arbeid med å følge opp arbeidet med bærekraft og ansvarlig virksomhet i selskaper med statlig eierandel."
  • Maria Moræus Hanssen, styreleder og styreverv i norske og utenlandske selskaper: "Statlig eierskap, bærekraft og menneskerettigheter. Forventninger og erfaring"
  • Tore Bråthen, professor i rettsvitenskap Handelshøyskolen BI: "De nye regler i allmennaksjeloven om fastsettelse av lederlønninger, med bakgrunn i SRD II."
  • Einar Lie, professor i økonomisk historie UiO og Handelshøyskolen BI: "Veien frem til innføringen av prinsipper om lederavlønning, og striden omkring Hydros opsjoner"
 • Diskusjon

 • Statusoppdatering om etablering av kompetansesenter for statlig eierskap

  • Sverre A. Christensen, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI
;