-
Kalender

Seminarkurs for styremedlemmer og daglig ledere i stiftelser 2020

I samarbeid med Stiftelsesforeningen ønsker Senter for stiftelser ved Handelshøyskolen BI velkommen til seminarkurs for styremedlemmer og daglig ledere i stiftelser.

Torsdag
23
Januar
 • Starter:08:30, 23. januar 2020
 • Slutter:16:30, 23. januar 2020
 • Sted:BI - campus Oslo. Rom B2-060
 • Pris:4500 NOK (inkludert kaffe, lunsj og mottakelse i 7. etasje)
 • Påmeldingsfrist:20. desember
 • Kontakt:Amanda Enoksen Jonassen (amanda.e.jonassen@bi.no)
Meld deg på

Velkommen til Seminarkurs for styremedlemmer og daglig ledere stiftelser

I samarbeid med Stiftelsesforeningen ønsker Senter for stiftelser ved Handelshøyskolen BI velkommen til seminarkurs for styremedlemmer og daglig ledere i stiftelser. Formålet med seminarkurset er å gi praktisk anvendbar kunnskap om stiftelser, styrets ansvarsoppgaver, saksbehandling og kapitalforvaltning. Seminaret er også en fin mulighet til å utvikle kontaktnett og dele erfaringer med andre stiftelser.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Registrering og kaffe

 • Sesjon 1

  Stiftelsers rolle i bærekraftig utvikling, med fokus på FNs bærekraftsmål, Professor Caroline D. Ditlev-Simonsen, leder Handelshøyskolen BI Senter for Stiftelser

  Har den globale klimautfordringen noen relevans for ledelsen av norske stiftelser? Jørgen Randers, professor emeritus Handelshøyskolen BI

  Styrearbeid og jus – hvordan ikke tråkke feil? Professor Tore Bråthen, Handelshøyskolen BI

  Hvorfor vi i REV Ocean har vi valgt stiftelseformen på våre nye initiativer Martin Styrmoe Moen, CFO i REV Ocean, en ideell stiftelse grunnlagt og finansier av Kjell Inge Røkke

 • Pause

 • Sesjon 2

  Stiftelsesklagenemnda – fra nemndas praksis i 2019 Gudmund Knudsen, rådgiver og leder i Stiftelsesklagenemnda

  Hvilke beslutninger avgjør avkasting og risiko? Kapitalforvaltning i stiftelser Første amanuensis Espen Henriksen, Handelshøyskolen BI

  Utfordringene for styrer i stiftelser hvor det offentlige oppnevner styremedlemmene Advokat Bjørn Øiulfstad, daglig leder Stiftelsesforeningen

 • Lunsj

 • Sesjon 3

  Praktisk styrearbeid – erfaringer fra styret i selskaper og stiftelser Åse Aulie Michelet, styreleder

  Hvilken praktisk betydning har hvitvaskingsregelverket for stiftelser? Susanne Munch-Thore, advokat

  Stiftelsenes 500 års historie i Norge på 25 minutter Professor John Peter Collett, UiO

 • Pause

 • Sesjon 4

  Impact investment og formålsrealisering i stiftelser Trond Randøy Professor Agder University, MTI

  Aktuelle spørsmål om stiftelser Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet

  Oppsummering og avslutning Hans Jørgen Stang, adm. dir. Unifor og styreleder Stiftelsesforeningen

 • Mottakelse i 7.etasje

Foredragsholdere

Caroline D Ditlev-Simonsen er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for BI senter for stiftelser. Hun har bred og internasjonal erfaring fra næringslivet innen miljø- og andre samfunnsansvars-relaterte fagområder samt stiftelsesforskning. Ditlev-Simonsen har tidligere sittet i styre i WWF Norge, inntil juni 2019 medlem i Stiftelsesklagenemda, nå i Etikkinformasjonsutvalget og i styret i Stiftelsen Handelshøyskolen BI. 

Jørgen Randers er professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. Han har alltid arbeidet med globale framtidsspørsmål, og spesielt med klima- og energi-politikk. Randers har vært rektor for Handelshøyskolen BI, visegeneraldirektør i WWF International, styreleder i tre banker, og ledet regjeringens Lavutslippsutvalg i 2005-6.  Han driver nå utstrakt foredrags- og rådgivnings-aktivitet over hele verden, spesielt i Kina. Randers har skrevet mange artikler og bøker, etter at han var medforfatter av The Limits to Growth i 1972, blant annet 2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years i 2012 og Transformation is feasible! i 2018.

Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitetet i Tromsø. Han er styremedlem i Stiftelsen Karl Erik Harr Samlingen.

Martin Styrmoe Moen er CFO in REV Ocean. Rev Ocean er en ideell stiftelse grunnlagt og finansiert av milliardæren Kjell Inge Røkke. Stiftelsen vil finansiere verdens største havforskingsskip som skal være i drift fra 2021 og være et viktig verktøy i forhold til havets utfordringer.  Moen har bakgrunn fra Aker Biomarine og PricewaterhouseCoopers innen shipping og offshore. Han har master grad innen Economics and Finance fra Handelshøyskolen BI.

Gudmund Knudsen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1973. Siden 1990 har han vært advokat og deltaker i Advokatfirmaet BAHR, fra 2016 som rådgiver i firmaet. Knudsen har deltatt i flere offentlige utredninger om selskaps- og stiftelsesrettslige spørsmål, blant annet NOU 1992: 29 Lov om aksjeselskaper, NOU 1996: 3 Ny aksjelovgivning, og han skrev utredningen «Forenkling og modernisering av aksjeloven» som ble avgitt til Justisdepartementet i 2011. Knudsen var leder av utvalget som la frem NOU 2016: 21 Forslag til ny stiftelseslov (juridika.no)

Espen Henriksen er ansatt ved Institutt for finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI. Før han flyttet til BI jobbet han ved University of California at Davis, University of California at Santa Barbara og for Norges Bank Investment Management (forvalteren av "Oljefondet"). Henriksen har publisert i flere av verdens ledende økonomitidsskrifter.  Han har vært rådgiver for Finansdepartementet for utforming av referanseindeksen og prinsippene for forvaltningen av "Oljefondet", blant annet var han medlem av Mork-utvalget som ga råd om å øke aksjeandelen i Oljefondet til 70%.

Bjørn O. Øiulfstad er daglig leder i Stiftelsesforeningen. Tidligere erfaring far advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange, Det norske Veritas, Oslo børs og Storebrand.

Åse Aulie Michelet har lang erfaring fra næringslivet både fra konsernledelse og styrearbeid. Hun har blant annet vært konsernsjef i Marine Harvest (nå Mowi) og GE Healthcare Norge. Michelet har vært styreleder i PhotoCure ASA og styremedlem i Cermaq ASA. Hun er nå leder av kontroll komiteen i Stiftelsen Det Norske Veritas og siden 2018 har hun vært styreleder i Stiftelsen Handelshøyskolen BI. Michelet fikk Gabrielsen Prisen 2010 for sin kompetanse og erfaring som daglig leder/styremedlem. Prisen går til kvinner som er gode styrelederkandidater for store, børsnoterte samt unoterte foretak.

Susanne Munch Thore er privatpraktiserende advokat med spesialisering innen blant annet selskapsrett og anti-hvitvaskings lovgivning. Hun har sittet i lovutvalget som foreslo ny hvitvaskingslov 2018.  Susanne har lang erfaring med ulike forretningsjuridiske spørsmål knyttet til selskaper og stiftelser og har blant annet sittet i styret i Unifor.

John Peter Collett er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker innenfor området teknologi- og kunnskapshistorie og var hovedredaktør av 9-bindsverket  om Universitetet i Oslo som ble utgitt  til 200-årsjubileet i 2011. Hans siste arbeid er en biografi om storborgeren og filantropen Thorvald Meyer, som utkom i 2019.

Professor Trond Randøy har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole, og har de siste årene publisert en rekke forskningsarbeid knyttet til god eierstyring i fortjeneste-baserte og ikke-fortjeneste-baserte organisasjoner. Han har sittet i styret til stiftelser som Strømmestiftelsen, og en rekke selskap i inn- og utland (i USA, Asia, og Afrika). I 2014 var Randøy medgründer i MTI Investment AS som fokuserer på «impact investment» i Øst-Afrika.

Siw Heggedal Longvastøl er avdelingsdirektør for Stiftelsestilsynet. Hun har bred og internasjonal erfaring fra Innovasjon Norge, der hun har jobbet med finansiering og utvikling regionalt, senere leder og diplomat ved innovasjon Norge sitt kontor i Sør-Afrika.  

Hans Jørgen Stang er adm. direktør i UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo. UNIFOR administrerer mer enn 220 stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved blant annet UiO, NTNU og NMBU. Han er i tillegg styreleder i Stiftelsesforeningen, styremedlem i Stiftelsen Kjell Holm og medlem i investeringsrådet for Stiftelsen Cultiva og Sørlandets kompetansefond. Han har nærmere 20 års erfaring med kapital- og økonomiforvaltning i organisasjoner og stiftelser.