-
Aktivitetskalender

Lunsjmøte med digital lederstøtte

Tema: Hva menes med «nye normalen» - og hva kan det bety for lederskapet?

Tirsdag
02
Juni
  • Starter:11:30, 2. juni 2020
  • Slutter:12:30, 2. juni 2020
  • Sted:Zoom

BIs Team Helse inviterer et lunsjmøte med digital lederstøtte

Tema: Hva menes med «nye normalen» - og hva kan det bety for lederskapet?

Vi eksperimenter litt med ulike format. Denne seansen gjennomfører vi med å presentere noen faglige «knagger» og refleksjoner innledningsvis, ca 20-30 min. Denne delen lader opp til noen tema/spørsmål som dere inviteres til å reflektere over i mindre grupper, med oppsummering i plenum etterpå, totaltidsramme fra Bis side er 1 time.

En liten twist denne gangen er at siden arrangementet er lagt til lunsjen, åpner det for å inkludere dine kollegaer til å delta. Få med dere presentasjonen og ta refleksjonen i egen kollegagruppe i etterkant – eller delta i refleksjon med tidligere studenter å Zoom etter presentasjonen. Dere er velkomne til å ta med kollegaer til dette faglunsjmøtet.

Struktur:

  • 20 min: Hva er den nye normalen – og hva betyr det for lederskapet; noen faglige knagger.
  • 20 min: Gruppediskusjoner med 3-5 stk pr gruppe på zoom, alternativt med egne kollegaer rundt lunsjbordet.
  • 15 min: Oppsummering
  • 5 min: Tilbakemelding mtp videreutvikling av tilbudet «digital lederstøtte»