-
Kalender

Krisepakker - hvem bærer de økonomiske tapene?

Webinar

Torsdag
28
Mai
  • Starter:09:00, 28. mai 2020
  • Slutter:09:45, 28. mai 2020
  • Sted:Zoom
  • Kontakt:Linn Dybdahl (linn.dybdahl@bi.no)
Meld deg på

Krisepakker har kommet på løpende bånd de siste ukene. Hvilke prinsipper bør ligge til grunn for at krisetiltak skal komme hele samfunnet til gode?

Koronakrisen har utløst et skred av tiltakspakker for å hindre bedrifter i å gå konkurs. Slike tiltak må komme hele samfunnet til gode, ikke bare de mottagende bedriftene. Hva bør politikken sikte mot for at så skal skje?

I dette webinaret går professor Gisle J. Natvik gjennom de viktigste økonomiske tiltakene norske myndigheter har valgt under koronakrisen og evaluerer dem. Fra et samfunnsøkonomisk ståsted bør to hovedprinsipp være førende for krisetiltak. Disse er at tiltak skal rettes mot å forsikre husholdningers arbeidsinntekt og/ eller forbedre effektivitet i bedrifter.

Hvilke effekter har og vil tiltakene til regjeringen ha og hvordan vil støtteordningene påvirke bedriftene? Og hvordan kan vi bedre forstå og evaluere tiltakene som settes inn og påvirker det samfunnet vi er en del av?

Program

08.30 - 09.00 Kaffekos for deltakerne i sine respektive hjemmekontorer

09.00 - 09.30 Krisepakker - hvem bærer de økonomiske tapene?

09.30 - 09.45 Spørsmål og svar.

 

Meld deg på

Gisle J. Natvik

Gisle J. Natvik

Gisle J. Natvik ble ansatt på BI i 2015 etter å ha jobbet i Norges Bank. Han har lenge forsket på samspillet mellom myndigheters stabiliseringspolitikk og makroøkonomien. Han mener at det i kriser er særlig viktig å forstå hvordan stabiliseringspolitikk fordeler byrder og påvirker insentiver til verdiskaping.