-
Kalender

Rethinking Accounting

Kan regnskap redde verden?

Torsdag
12
Mars
 • Starter:11:00, 12. mars 2020
 • Slutter:16:30, 12. mars 2020
 • Sted:BI - campus Oslo, auditorium A1-030
 • Påmeldingsfrist:11.03.2020
 • Kontakt:Atle Midttun (atle.midttun@bi.no)

Rethinking accounting er en konferanse om regnskap kan redde verden. Hva hadde skjedd om bedrifter måtte bokført klimapåvirkning? Kan vi endre bedrifter og andre virksomheters rolle i samfunnet ved å endre regnskapsreglene?

På Rethinking Accounting inviterer vi regnskapsførere, revisorer, økonomer, jurister, studenter og samfunnsengasjerte mennesker til å diskutere utforming og endring av spillereglene for økonomien.

Jane Gleeson-White holder hovedinnlegget på konferansen. Hun har forfattet bøkene "Double Entry" og "Six Capitals, or can accountants save the planet?" Sistnevnte ble shortlistet på 800 CEO reads i 2015.

Rethinking Economics arrangerer Rethinking Accounting i samarbeid med BI.

 

          Rethinking Economics sin logo            BI sin logo

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Registrering, lunsj og kaffe

  - Mingleområde utenfor auditorium A1-030

 • Oppvarming: Regnskap for dummies! (Kun for de som vil!)

  Synes du regnskap er litt skummelt? Blir du stressa når du hører ordet balanse? Resultatregnskap? Fortvil ikke, vi tar en rask gjennomgang av regnskap så du kan henge med resten av dagen!

 • Velkommen til Rethinking Accounting!

  - Christine Lundberg Larsen, Atle Midttun og Ebba Boye. 

 • (ENG) How accounting set the rules for business life

  - Christine Lundberg Larsen 

 • (ENG) Can accountants save the planet?

  - Jane Gleeson-White will guide us through the six capitals. Q&A after presentation.

 • Pause

 • SPOR 1: Rapportering og investering etter bærekraftige (ESG) kriterier

  - Atle Midttun , Monica Mee , Jeanett Bergan og Matthew Smith. Rom B2-010

  I den senere tid har ledende finansmiljøer notert gjennombrudd med å kombinerte bærekraft og lønnsomhet i såkalt ESG (Environment, Social and Governance) fokuserte investeringsstrategier. Mot denne bakgrunnen fokuserer workshoppen på: · Er vi inne i en ny gjennombruddsfase for samfunnsansvarlige investeringer – med ESG indekser fullt på høyden med sine generelle benchmarks, og med kunstig intelligens (AI) som åpner nye skaleringsmuligheter? · Hva kan dette bety for bærekraftig økonomisk utvikling? · Hvilke rapporteringskrav bør stilles til selskapene? Er de aktuelle initiativene tilstrekkelige? · Hva vil samspillet være mellom rapportering og AI? · Hvordan påvirkes utviklingen av indeksfond versus aktiv forvaltning Workshoppen ledes av professor Atle Midttun (BI) og Senior Sustainability Advisor Monica Mee (Pure Consulting). Fra finansnæringen deltar Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP og Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer (Storebrand) Workshopen blir uformell, med korte innspill fra panelet, og så løpende diskusjon både mellom panelmedlemmene, og deltakerne.

 • SPOR 2: Regnskapet bestemmer!

  - Fanny Voldnes. Rom B2-030

  Barnehage, skole, helse, eldre og stønader. Hvilke regnskapsregler som brukes har store konsekvenser for velferdsstaten. Siden 2005 har flere offentlige virksomheter i Norge begynt å bruke regler som baserer seg på verdier i balansen og framtidig inntjeningspotensiale, ikke resultat. Perspektivet er kortsiktig og rommet for manipulasjon er stort. Forskning viser at dette medfører at offentlige tjenester fremstår som dyrere, noe som presser fram privatisering. Og hva med helseforetakene? Hadde de gått med like mye underskudd med andre regnskapsregler? Hvordan er det hensiktsmessig å føre regnskap i det offentlige?

 • SPOR 3: Trenger nye sirkulære regnskapsregler?

  - Hans Christian Ellefsen og Beate Sjåfjell. Rom B2-040

  Hvordan kan vi endre reglene så det blir mer lønnsomt for bedrifter å satse på reparasjon, gjenbruk og resirkulerte materialer? Kan nye sirkulære regnskapsregler hjelpe oss ut av bruk og kast samfunnet? 1. februar 2019 markerte starten for Norges første sirkulære regnskapsklynge. Som næringslivets nærmeste rådgiver har regnskapsføreren en nøkkelrolle når kundene skal omstille sine virksomheter til sirkulære forretningsmodeller. Hvordan fører du brukte materialer i balanseregnskapet? Hvordan synliggjøre langsiktighet og sterke kunderelasjoner basert på kvalitet i regnskapet?

 • SPOR 4: Welfare versus prosperity

  - Werner Christie og Jane Gleeson-White. Rom B2-060

  Material welfare is a prerequisite for happiness and welfare in your own life but is not enough on its own. To supplement this, over the last few years, the field wellbeing economics is growing.

 • Felles pause

  - Mingleområde utenfor auditorium A1-030

 • (ENG) Challenges to the six capitals

  - Hans Robert Schwencke.

  Can accountants save the planet - or are we soon seeing the END of accounting? Who should change the accounting rules? IASB (International Accounting Standard Board? EU? FASB (Financial Accounting Standard Board)? Should a burger be priced to 200 euros? The path forward- integrated reporting?

 • (ENG) Panel discussion

  - Jane Gleeson-White , Atle Midttun , Christine Lundberg Larsen , Marie Storli , Tone Smith og Hans Robert Schwencke. 

 • Ferdig

  - Etter konferansen oppfordres alle deltagere til å delta på gode samtaler med noe godt i glasset på Nydalen Spiseri og Bryggeri!

Foredragsholdere

 • Jane Gleeson-White

  Jane Gleeson-White is a writer and author of four books, including the internationally acclaimed Double Entry - and its sequel Six Capitals. Jane holds a PhD in creative writing from the University of New South Wales and am currently Adjunct Lecturer and Visiting Fellow at UNSW Canberra.

 • Christine Lundberg Larsen

  Christine Lundberg Larsen er administrerende direktør i Regnskap Norge. Christine har gjennom mange år som toppleder en omfattende erfaring med kulturbygging, endringsreiser og innovasjon. Hun har et brennende engasjement for og er pådriver i omstillingen til et bærekraftig næringsliv og en sirkulær økonomi.

 • Atle Midttun

  Atle Midttun er professor i økonomisk organisering, innovasjon og styring ved Handelshøyskolen BI. Hans forskning og publisering har fokusert på politisk økonomi, energi, bærekraft og samfunnsansvar. Han har en doktorgrad i økonomisk sosiologi fra Uppsala Universitet, og har vært gjesteprofessor ved universitetene i Stanford, Paris, og Michigan.

 • Ebba Boye

  Ebba Boye er leder for Rethinking Economics Norge og utdannet samfunnsøkonom med mastergrad fra The New School. Hun jobber som skribent og foredragsholder og har fast økonomi-spalte i Klassekampen.

 • Fanny Voldnes

  Fanny Voldnes er registrert revisor, cand.philol og leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet. Hennes hovedbeskjeftigelse har i mange år vært reformene i offentlig sektor og utfordringene de har ført med seg for styring, ansattes arbeidsforhold og opprettholdelse av gode offentlige tjenester til befolkningen.

 • Hans Christian Ellefsen

  Hans Christian Ellefsen er statsautorisert revisor, CISA og CRISC. Han har bakgrunn som partner i både PwC og EY før han begynte i Regnskap Norge. I tillegg til revisjon, regnskap og risikostyring har han jobbet med utvikling av bransjespesifikke teknologiske løsninger. I de siste årene har sirkulær økonomi og bærekraft blitt en større del av hans hverdag.

 • Werner Christie

  Werner Christie er utdannet lege og har i tillegg studert samfunnsvitenskap. Han var helseminister (1992-1996) under Gro Harlem Brundtland. Han har jobbet som forsker, sjukehussjef og andre offentlige posisjoner i helse-Norge. Han har vært spesialrådgiver i forskning og life science ved Universitetet i San Fransisco og Beijing.

 • Marie Storli

  Marie Storli er nylig utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med utveksling til Humboldt-Universität zu Berlin. Hun tilhører lokallaget Rethinking Economics Blindern og har en del erfaring fra politikken, organisasjonslivet og miljøbevegelsen. Primære interessefelt er bærekraft og fagretningene miljø- og økologisk økonomi.

 • Tone Smith

  Tone er utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad fra WU Wien i Social and Economic Sciences med spesialisering innen økologisk økonomi. Hennes doktoravhandling handlet om tallenes rolle i miljøpolitikken. Hun har tidligere jobbet i SSB og OECD med bl.a. miljø- og økonomiregnskap.

 • Hans Robert Schwencke

  Professor Schwencke is a professor in accounting law at BI. He is also member of the Norwegian Accounting Standards Board. He was Head of Office of Accounting Law in the Ministry of Commerce.

 • Monica Mee

  Monica er senior rådgiver i Pure Consulting. Hun har 16 års Nordisk erfaring fra Wealth management i Nordea og har vært engasjert med bærekraft på forskjellige måter. I tillegg har hun flere roller i Norsif og engasjert i internasjonale prosjekter knyttet til bærekraft. Hun er siviløkonom fra BI med Finans som spesialisering, har flere kurs i Strategi og Ledelse fra London Business school og masterkurs fra UiB på Business og Human rights.

 • Jeanett Bergan

  Jeanett Bergan er leder for ansvarlige investeringer i KLP. Hun har mer enn 20- års erfaring fra arbeid med samfunnsansvar, bærekraft og investeringer. Gjennom en årrekke har hun bidratt til at KLP har utviklet sitt arbeidet som en av de fremste på ansvarlig investeringspraksis i norsk og internasjonal målestokk. Tidligere arbeidsgivere inkludere KPMG, PwC og Storebrand. Jeanett har en Executive Master og Management fra BI.

 • Beate Sjåfjell

  Beate Sjåfjell er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, og professor II ved NTNU, Fakultetet for økonomi. Beate er stifter og leder for Det juridiske fakultet i Oslos forskergruppe Selskaper, markeder og bærekraft, som nå er inne i sin andre periode (2017-2021), samt for flere internasjonale nettverk og prosjekter. Et hovedtema i Beates forskning er integrering av bærekraft i selskapers beslutningsprosesser.

 • Matthew Smith

  Matthew har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2008. I 2014 jobbet han som Storebrands leder for bærekraft på konsernnivå. Matthews spesialisering har vært anti-korrupsjon, analyse i finanssektoren og aktivt eierskap. Før han begynte i Storebrand, jobbet han som rådgiver for miljøkonsulentselskapet GRIP (Green in Practice).