-
Aktivitetskalender

Helseledelse - Fagseminar

Kriseledelse og krisehåndtering

Tema for årets fagseminar er: Kriseledelse og krisehåndtering

I årets fagseminar vil dere blant annet høre Norges første helseminister, Werner Christie og kommuneoverlege i Moss og tidligere student på programmet, Kristian Krogshus, fortelle om sine erfaringer.

Verden har opplevd en situasjon helt utenom det vanlige og helsevesenet har vært spydspissen i håndteringen av covid-19. Hva har vi lært og hva kan vi bruke det til?

Praktisk info

 • Tid:fredag 30. oktober 2020 13.00 - 16.00
 • Sted:Digitalt på Zoom
 • Kontakt:Beate Halvorsen (beate.halvorsen@bi.no)

Avslutningsseremoni og kveldsarrangement er utsatt.

BI campus Oslo har besluttet at de inntil videre begrenser antall deltakere på samlinger og arrangementer til maksimalt 50 deltakere. Dette er basert på Coronatiltakene i Oslo, kombinert med anbefalingene fra helsemyndighetene.

På bakgrunn av dette har team Helse bestemt at avslutningsseremonien og kveldsarrangementet for kull 5 vil bli utsatt. Når vi kan gjennomføre dette er foreløpig usikkert.

Fagseminaret vil gjennomføres digitalt som planlagt.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Avslutningsseremoni - UTSATT

  Kun for kull 5 i år

 • Velkommen

  Bjørn Erik Mørk, programdirektør for helseledelse på BI

 • Ledelse under uforutsette forutsetninger

  Werner Christie, lege og tidligere helseminister

 • Erfaringer fra håndteringen av lokale smitteutbrudd

  Kristian Krogshus, kommuneoverlege Moss kommune

 • Pause

 • Bedre forberedt neste gang!

  Marianne Jahre, professor i logistikk på BI

 • Kriseledelse – forskjellig fra ledelse i krise?

  Stener Kvinnsland, lege og professor, leder granskningskommisjonen som skal vurdere norske myndigheters håndtering av koronaviruset

 • Pause

 • Paneldebatt

  ledet av Thomas Hoholm + spørsmål fra deltakerne

 • Slutt

 • Middag - UTSATT

  Kun for kull 5 i år

;