-
Aktivitetskalender

Overrekkelse av festskrift til professor Ole Gjems-Onstad

Ole Gjems-Onstad fyller 70 år og i den forbindelse inviterer vi til overrekkelse av festskriftet «Hvor din skatt er, vil også ditt hjerte være» til professor Ole Gjems-Onstad. Festskriftet inneholder 33 spennende artikler innen forskjellige juridiske emner.
Ole Gjems-Onstad    Forsiden på boken "Hvordan din skatt er vil også ditt hjerte være"

Praktisk info

  • Tid:Monday, 14 September 2020 14:00 - 15:00
  • Sted:BI - campus Oslo, auditorium C1-060
  • Kontakt:Astrid Heltne (astrid.heltne@bi.no)

Med hensyn til smittevernstiltakene på Handelshøyskolen BI er det satt en begrensning på antall deltakere til våre arrangement. Deltakelse på dette arrangementet krever registrering.