-
Aktivitetskalender

styrets ansvar og bærekraftig corporate governance

Webinar

Onsdag
30
September
 • Starter:08:15, 30. september 2020
 • Slutter:10:00, 30. september 2020
 • Sted:Webinar - se link over
 • Kontakt:Anne-Christine Thestrup (anne.c.thestrup@bi.no)

I følge en rapport utarbeidet av EY har det de siste tre år vært en trend i EU at selskapene fokuserer på kortsiktig fortjeneste for aksjonærer i stedet for selskapets langsiktige interesser. På denne bakgrunn har EU-kommisjonen nylig  sendt ut et høringsforslag som i korthet går ut på å endre medlemsstatenes selskapsrettslige regler slik at selskapene blant annet pålegges en plikt til å opptre bærekraftig, ta ansvar for «stakeholder interests» og selskapsinteressen. Forslaget er av enkelte omtalt som næringsfiendtlig og det er videre reist kritikk mot rapportens metodebruk.

I dette morgenmøtet ser vi blant annet nærmere på:

 • EUs arbeid om styrets ansvar og bærekraftig corporate governance
 • Begrepene kortsiktighet (“shorttermism”) og langsiktighet i et fiansanalytisk perspektiv. Dividendeutbetaling som mål på grad av “shorttermism”. CG-litteratur om endringer av styresammensetning
 • Grønn vekst; kortsiktig og langsiktig
 • Bærekraftig corporate governance i lys av norsk aksjelovgivning

 

Link til webinaret

Foredragsholdere

 • Tore Bråthen

 • Rolf Skog

 • Øyvind Norli

 • Espen Henriksen

 • Per Espen Stoknes

 • Stine Winger Minde