-
Aktivitetskalender

Seminarkurs for styremedlemmer og daglig ledere i stiftelser 2021

I samarbeid med Stiftelsesforeningen ønsker Forum for stiftelser ved Handelshøyskolen BI velkommen til seminarkurs for styremedlemmer og daglig ledere i stiftelser.

Torsdag
28
Januar
 • Starter:08.30, 28. januar 2021
 • Slutter:16.30, 28. januar 2021
 • Sted:Digitalt på Zoom
 • Pris:3800
 • Påmeldingsfrist:26.januar
 • Kontakt:Marte Enoksen (post@stiftelsesforeningen.no)
Meld deg på

Velkommen til Seminarkurs for styremedlemmer og daglig ledere i stiftelser

I samarbeid med Stiftelsesforeningen ønsker Forum for stiftelser ved Handelshøyskolen BI velkommen til digitalt seminarkurs for styremedlemmer og daglig ledere i stiftelser. Formålet med seminarkurset er å gi praktisk anvendbar kunnskap om stiftelser, styrets ansvarsoppgaver, saksbehandling og kapitalforvaltning. Seminaret er også en fin mulighet til å utvikle kontaktnett og dele erfaringer med andre stiftelser.

Årets utgave av seminaret gjennomføres digitalt på Zoom. Alle påmeldte får tilsendt en personlig lenke som gir tilgang, via e-post 1-2 dager før gjennomføring. Dialog og mingling underveis er en viktig del av seminaret. Det vil derfor bli digitale løsninger for dette.»

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Sesjon 1

  • Velkommen Inger Julie Aasland, stipendiat, Handelshøyskolen BI
  • Roseslottet– realisering, Vebjørn Sand
  • Formålsrealisering og andre vedtektsbestemmelser - hvilke prinsipper gjelder for tolkning av vedtektene?, Tore Bråthen, professor, Handelshøyskolen BI
  • Stiftelser og Covid-19, Knut Olav Åmås, Fritt Ord

 • Pause

 • Sesjon 2

  • Styreerfaring fra stiftelser – på begge sider av styrebordet, Torger Reve, professor, Handelshøyskolen BI
  • Stiftelsen Tinius: Formålsrettet eierskap, Kjersti Løken Stavrum, Tinius stiftelsen
  • Praksis fra Stiftelsesklagenemnda – Gjennomgang av saker fra Stiftelsesklagenemda, Advokat Bjørn Øiulfstad, daglig leder Stiftelsesforeningen

 • Pause

 • Sesjon 3

  • Hvordan må stiftelser forholde seg til hvitvaskingsloven? Bent R. Eidem, Head of Financial Crime and Welcoming, Danske Bank Norge
  • Kan man lita på en trust? En studie av den anglosaxiska trusten ur ett svenskt perspektiv. Professor Katarina Olsson, Lunds Universitet
  • Pandemien som satte helsestiftelsen på hodet, Hans Christian Lillehagen, generalsekretær, Stiftelsen Dam

 • Pause

 • Sesjon 4

  • Styrearbeid knyttet til integrering av bærekraft (FNs bærekraftsmål), Caroline, professor, Handelshøyskolen BI
  • Aktuelle spørsmål om stiftelser Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet
  • Oppsummering og avslutning Hans Jørgen Stang, adm. dir. Unifor og styreleder Stiftelsesforeningen

Foredragsholdere

Caroline D Ditlev-Simonsen er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for BI senter for stiftelser. Hun har bred og internasjonal erfaring fra næringslivet innen miljø- og andre samfunnsansvars-relaterte fagområder samt stiftelsesforskning. Ditlev-Simonsen har tidligere sittet i styre i WWF Norge, inntil juni 2019 medlem i Stiftelsesklagenemda, nå i Etikkinformasjonsutvalget og i styret i Stiftelsen Handelshøyskolen BI.

Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitetet i Tromsø. Han er styremedlem i Stiftelsen Karl Erik Harr Samlingen.

Bjørn O. Øiulfstad er daglig leder i Stiftelsesforeningen. Tidligere erfaring far advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange, Det norske Veritas, Oslo børs og Storebrand.

Siw Heggedal Longvastøl er avdelingsdirektør for Stiftelsestilsynet. Hun har bred og internasjonal erfaring fra Innovasjon Norge, der hun har jobbet med finansiering og utvikling regionalt, senere leder og diplomat ved innovasjon Norge sitt kontor i Sør-Afrika.

Hans Jørgen Stang er adm. direktør i UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo. UNIFOR administrerer mer enn 220 stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved blant annet UiO, NTNU og NMBU. Han er i tillegg styreleder i Stiftelsesforeningen, styremedlem i Stiftelsen Kjell Holm og medlem i investeringsrådet for Stiftelsen Cultiva og Sørlandets kompetansefond. Han har nærmere 20 års erfaring med kapital- og økonomiforvaltning i organisasjoner og stiftelser.

Inger Julie Aasland er stipendiat ved Handelshøyskolen BI og skriver en doktoravhandling om forsvarlig kapitalforvaltning i stiftelser. Aasland var medlem av lovutvalget som la frem NOU 2016: 21 Stiftelsesloven, forslag til ny stiftelseslov høsten 2016. Hun er også varamedlem i Stiftelsesklagenemnda. Hun har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH.

Vebjørn August Sand er en norsk kunstmaler og samtidskunstner. Sand er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo, Kunstakademiet i Praha og Art Students League of New York. Han har hatt en rekke utstillinger og er først og fremst kjent som kunstmaler.
I Norge er Sand også kjent for sine utendørsprosjekter, herunder Antarktisekspedisjonene, en gangbro i Ås basert på tegninger av Leonardo da Vinci og installasjonen Keplerstjernen ved Oslo lufthavn og senest Roseslottet ved Frognerseteren i Oslo.

Hans Christian Lillehagen har vært generalsekretær i Stiftelsen Dam siden 2012. Han er opptatt av å stadig heve kvaliteten på vurderingsarbeidet av søknader til stiftelsen og gjennom det bidra til formålsrealisering og bedre effekten av stiftelsens bidrag. Stiftelsens hovedformål er å finansiere helseorganisasjonenes helse- og forskningsprosjekter gjennom nytenking og videreutvikling av sin aktivitet. Lillehagen har økonomistudier fra BI og MPA fra Høgskolen i Innlandet.

Kjersti Løken Stavrum er adm.dir. i Stiftelsen Tinius og bl.a. styreleder i Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Cultiva. Hun har bakgrunn som journalist og redaktør, er utdannet statsviter og leder Norsk PEN og regjeringens Ytringsfrihetskommisjon.

Bent R. Eidem er Head of Financial Crime i Danske Bank, Norge. Eidem leder Danske Banks avdeling som bekjemper økonomisk kriminalitet, hvitvasking, terrorfinansiering og bedrageri. Han har tidligere hatt flere lederstillinger i Danske Bank, blant annet som Konserndirektør i Customer Service Delivery (Danmark), Group Process Development (Danmark) og Business Banking Norway (Norge). Eidem er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, Autorisert Finansanalytiker (AFA) fra NHH og Advanced Management Program fra INSEAD.

Knut Olav Åmås er direktør i Stiftelsen Fritt Ord siden september 2014. Han har hovedfag i filosofi og en dr. philos-grad i medievitenskap, og er spaltist i Aftenposten annenhver uke. Knut Olav Åmås var redaktør i Universitetsforlaget 1996-2000, redaktør i Samtiden 2001-2006, kultur- og debattredaktør i Aftenposten 2006-2013 og statssekretær i Kulturdepartementet (H) 2013-2014. Han har redigert, skrevet eller oversatt 20 bøker, den siste er Dette er Norge. 100 kommentarer og samtaler. Åmås fikk Den store journalistprisen i 2007 og Gullpennen i 2019. Han er styreleder i Det Norske Solistkor og Store norske leksikon og styremedlem i Holbergprisen.

Torger Reve er professor emeritus i strategi og industriell konkurranseevne ved stiftelsen Handelshøyskolen BI, der han var rektor fra 1997 til 2005. Reve har skrevet diverse bøker og fagartikler innen eierskap, ledelse og kapital og ledet forskningsprosjekter. I tillegg til omfattende næringslivserfaring har han både vært leder i stiftelser (Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Bergen og Stiftelsen Handelshøyskolen BI, Oslo) og styreleder og styremedlem i stiftelser (Sørlandets Kompetansefond, Fornebu Kirkefond, og Norges Varemesse), samvirkeselskap (OBOS) og statlige aksjeselskap (NRK), samt i børsnoterte selskap (Ekornes) og privateide foretak (Lærdal Medical).

Katarina Olsson är professor i civilrätt vid Lunds universitet med många års erfarenhet av arbete med stiftelser i ett nationellt och internationellt perspektiv. Olsson har bl.a. skrivit en doktorsavhandling om Näringsdrivande stiftelser. Hennes forskning är för närvarande inriktad på den angloamerikanska rättsfiguren trust som i vissa sammanhang kan liknas vid en stiftelse. Olsson är bl.a. ordförande i Familjen Kamprads stiftelse och styrelseledamot i Föreningen Stiftelser i Samverkan.