-

BI-profiler skal vurdere aksjeandelen i oljefondet

15. januar 2016

Professor Hilde C. Bjørnland og førsteamanuensis Espen Henriksen er en del av Regjeringens utvalg som skal vurdere aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt oljefondet.

I praksis skal utvalget gi råd til Finansdepartementet om hva aksjeandelen i SPU bør være, per i dag ligger aksjeandelen på 60 prosent.

- Målet med investeringene i SPU er å få en høy avkastning innenfor et moderat risikonivå. En viktig jobb for oss blir derfor å analysere forventet avkastning og risiko gitt ulike aksjeandeler, og så gi en anbefaling om aksjeandelen, sier professor ved Institutt for samfunnsøkonomi Hilde C. Bjørnland.

Professor Hilde C. Bjørnland (Foto: Torbjørn Brovold)

Tilførselen minker
Tilførselen til fondet fra petroleumsinntektene har frem til nå betydd mest for størrelsen på SPU.

- Fremover vil tilførselen til fondet bli stadig mindre, og avkastningen på fondet vil dermed bety relativt mer for veksten i fondet. Hvor mye politikerne kan tillate seg å ta ut av fondet uten å tære på kapitalen vil derfor også i større grad avhenge av avkastningen på fondet. Da blir det viktig å ha en god avveining mellom forventet avkastning og risiko, og jeg ser frem til å bidra til dette viktige arbeidet, sier Bjørnland.

Praktiske utfordringer hinsides forskningsfronten
- De strategiske retningslinjene for forvaltningen av SPU vil være avgjørende for fremtidig forventet avkastning og risikoen knyttet til denne. De strategiske utfordringene forvaltningen av SPU står ovenfor, er på, og delvis hinsides, forskningsfronten i finansiell økonomi og makroøkonomi, sier førsteamanuensis ved Institutt for finans Espen Henriksen.

Spørsmål som må besvares for å kunne ha en oppfatning om hva de strategiske retningslinjene bør være, er slike som hvordan forholdet mellom forventet avkastning og risiko i finansielle markeder best kan beskrives og hvilke forhold som er avgjørende for et individs eller et lands kapasitet til å bære risiko og ta eventuelle tap.

- Spørsmålene vi står overfor er med andre ord de samme spørsmålene som de fremste forskerne i verden jobber med. Det arbeidet som gjøres på forskningsfronten, er med andre ord av umiddelbar praktisk relevans for forvaltningen av SPU, sier Henriksen.

Førsteamanuensis Espen Henriksen (Foto: Torbjørn Brovold)

Utvalget som består av en rekke profilerte personer innen finans og samfunnsøkonomi ledes av tidligere professor på Handelshøyskolen BI, Knut Anton Mork. Utvalget skal levere sin rapport til Regjeringen innen 15. oktober 2016.

Utvalget består av:
Knut Anton Mork (utvalgsleder), seniorøkonom, Handelsbanken og professor II, NTNU
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom, Swedbank
Hilde C. Bjørnland, professor, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI
Harald Espedal, investor, tidligere administrerende direktør, Skagen fondene
Kristin Halvorsen, direktør, tidligere finansminister
Espen Henriksen, førsteamanuensis, Institutt for finans, Handelshøyskolen BI
Sigbjørn Johnsen, fylkesmann i Hedemark, tidligere finansminister
Kari Olrud Moen, konserndirektør, DNB
Karin Thorburn, professor, Institutt for finans, Norges handelshøyskole

;
Du kan også se alle nyheter her.