-

Politikerne lærer av BIs faglige

25. februar 2016

En rekke av BIs forskere har den senere tiden blitt invitert inn i diverse offentlige ekspertutvalg. Invitasjonene er en anerkjennelse av BIs faglige ekspertise på ulike områder.

Ole Gjems-Onstad i ekspertutvalg på Stortinget

Ole Gjems-Onstad var en av tre eksperter i Finanskomitéens åpne høring om skattereformen. Foto: Torbjørn Brovold.

-  Det at BIs forskere inviteres inn i utredningsarbeid i regi av den norske regjeringen er et bevis på at BIs forskere har betydelig innflytelse på utformingen av norsk økonomisk politikk. Dette ser jeg på som en anerkjennelse av BIs fagstab og en faglig utfordring, sier prorektor for forskning og fagressurser Ulf Henning Olsson.

Professor Erling Røed-Larsen var blant ni økonomieksperter som ble invitert til et dialogmøte om finanskriser og boligmarkedet i Norge i april i fjor.

Professor og instituttleder Richard Priestley var én av deltakerne i det gode selskapet av finansprofessorer som skulle gi sentralbanksjef Øystein Olsen innspill til hvordan Oljefondet kan forbedre sin rapportering.

Da Finanskomitéens skulle ha åpen høring om skattereformen «En bedre skatt", en skattereform for omstilling og vekst (Meld. St. 4 (2015-2016)) ble professor Ole Gjems-Onstad invitert inn som én av tre eksperter.

I januar i år ble professor og instituttleder Tore Bråthen leder for nytt ekspertutvalg som skal vurdere aksjelovene. Målet er en enklere hverdag for små og mellomstore bedrifter.

Sist ut i rekken er stipendiat Inger Julie Aasland som skal vurdere stiftelsesloven. Utvalget skal blant annet vurdere regelen om at styret skal forvalte stiftelsens kapital på en forsvarlig måte.Om mindre stiftelser skal ha regnskaps- og revisjonsplikt.Om andre enn styret i større stiftelser kan dele ut penger. Om reglene om endring og avvikling av stiftelser er hensiktsmessige.

Når politikerne i Norge lytter til BIs faglige, kan du også.

;
Du kan også se alle nyheter her.