-

Flere vil studere entreprenørskap og markedsføring

19. april 2016

Årets søkertall til Handelshøyskolen BI viser størst økning for masterstudiet i strategisk markedsføringsledelse og bachelorstudiet i entreprenørskap og økonomi.

- Det er gledelig å se at studenter har ambisjoner om å bidra til å skape sin egen fremtid og kanskje også starte sin egen bedrift. For å møte omstillingen vi nå står overfor, er vi nødt til å tilrettelegge for studier som kombinerer grunnleggende handelshøyskolefag med forståelse for hvordan bruk av teknologi blir et stadig viktigere konkurransefortrinn for fremtidens virksomheter, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Rektor betegner utviklingen som interessant og peker på økningen til disse studiene som et tegn på omstillingen dagens arbeidsmarked står overfor.

- At flere søker seg til entreprenørskapsstudier viser at de unge tar omstillingen på alvor. Å kunne utvikle forretningsplaner- og modeller er helt sentrale for å kunne bidra til å utvikle og innovere tjenester og produkter i en tid hvor konjunkturer endrer seg raskt. Markedsføringsfaget har utviklet seg markant bare de siste årene og fått mye oppmerksomhet. Da er det viktig at det utdannes kandidater som forstår disse endringene, og har en analytisk tilnærming til hvordan fag og marked utvikler seg, sier Henjesand.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand

Flere søkere til internasjonal prestisjemaster
Årets søkertall viser en stor økning i antall studenter til BIs internasjonale nettverksmaster Quantitative Techniques for Economics and Management (QTEM) med 77 søkere, mot 42 søkere i 2015.

- Nettverksmasteren ble lansert i 2013, og er utarbeidet med tanke på studenter som ønsker å legge grunnlaget for en karriere i multinasjonale selskaper. QTEM er nå etablert som et attraktivt program som tiltrekker seg de mest ambisiøse kandidatene innen kvantitative fag, sier Henjesand.

Nest beste søkertall noensinne
De siste årene har søknadstallene til BI vært stabilt høye, og 2015 var et ekstraordinært godt år med en vekst på 14 prosent.

Bachelorstudiene har i år 7845 søkere, mot 8632 søkere i 2015, og 7720 søkere i 2014. Den største søkerveksten i år på bachelornivå er BSc i entreprenørskap og økonomi med 18 prosent. De to største studiene på bachelor er: BSc i økonomi og administrasjon (1590 søkere) og BSc i Eiendomsmegling (1389 søkere). BI opplever også en økning i antall internasjonale studenter, og på bachelornivå er oppgangen på 6,4 prosent sammenlignet med fjoråret.

Masterstudiene har i år 3175 søkere, mot 3247 søkere i 2015 og 2781 søkere i 2014. Mest populært er MSc in Strategic Marketing Management med 11,6 prosent økning. De to største studiene er MSc in Business (Siviløkonom) (1364 søkere), og MSc in Leadership and Organizational Psychology (526 søkere).

Finn noe du brenner for
- Endringer skjer raskt, og studenter må finne noe de brenner for. Det tar tre år å blir ferdig med en bachelorgrad og fem år å bli ferdig med en mastergrad. Å basere seg på øyeblikksbilder, lønner seg sjelden. En solid utdanning gir brede muligheter i et internasjonalt arbeidsliv i stadig forandring. Samtidig blir nok regelen at vi alle må tilbake på skolebenken for faglig påfyll gjennom yrkeskarrieren, sier Henjesand.

Fakta om Handelshøyskolen BI:

• Handelshøyskolen BI er med sine ca. 20.000 studenter Europas nest største handelshøyskole, og den eneste handelshøyskolen i Norge som har de tre mest prestisjefylte internasjonale akkrediteringene en handelshøyskole kan få. Skoler som har alle tre kalles for “Triple Crown”-skoler, og disse stiller i en egen klasse internasjonalt. I 2015 var det cirka 70 av omtrent 15.000 handelshøyskoler på verdensbasis som kunne smykke seg med Triple-Crown-status.

• QTEM: Internasjonal nettverksmaster med fokus på kvantitative fag. Bestående av totalt 10 internasjonale handelshøyskoler. Hver partnerskole bidrar med corporate partners og kan rekruttere opptil 15-20 studenter.

• Hvert år har BIs bachelor- og masterprogrammer over 10.000 søkere.

• Søkertallene er per lørdag 16. april. Handelshøyskolen BI er ikke en del av Samordnet Opptak, og det er derfor mulig å søke helt frem til studiestart.

• Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

;
Du kan også se alle nyheter her.