-

BI får internasjonal anerkjennelse for nettbasert utdanning

10. juni 2016

Handelshøyskolen BI ble denne uken akkreditert med EFMD Online Course Certification System (EOCCS) for nettbaserte kurs. Det etablerer BI som en ledende internasjonal utdanningsinstitusjon som lykkes med å ta i bruke framtidens undervisningsformer.

– Det er første gang denne akkrediteringen blir gitt. Vi anser det som en stor ære å være blant de første utdanningsinstitusjonene i verden som tildeles denne sertifiseringen, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

BI er Norges største leverandør av nettbasert økonomisk bachelorutdanning, med over 3 300 kursdeltakere per år. Den første online bachelorgraden ved BI ble lansert allerede i år 1990. Kurset som nå mottar sertifiseringen er kurset Forbrukeratferd, hvor høyskolelektor, Nina Ronæs er innholdsansvarlig. EOCCS er den eneste sertifiseringen av sitt slag i verden.

– Vi akkrediteres sammen med de mest internasjonale og prestisjetunge handelshøyskolene i verden. Det etablerer BI som en ledende internasjonal utdanningsinstitusjon som tar i bruk framtidens undervisningsformer, noe vi er svært stolte av, avslutter Henjesand.

Følgende skoler mottok EOCCS-akkreditering denne uken:

• BI Norwegian Business School, Norway
• HEC Paris, France
• Henley Business School, UK
• Grenoble Ecole de Management, France

Fakta om EFMD og EOCCS:

European Foundation for Management Development (EFMD) er et av de største internasjonale nettverkene innen lederutvikling i verden. EFMD spiller en viktig rolle i utformingen av en internasjonal tilnærming til lederutdanning og er et viktig forum for informasjon, forskning, nettverksbygging og debatt om innovasjon og beste praksis i lederutdanning. Nettverket omfatter mer enn 800 medlemsinstitusjoner fra over 80 land.

EOCCS er en akkreditering som er utformet og eies av EFMD. Akkrediteringen ble gitt ut for første gang i år, og er den eneste internasjonale akkrediteringen av sitt slag. Med bakgrunn i en omfattende søknads- og evalueringsprosess, kan akkrediteringen tildeles aktører i kategoriene Business Schools og Corporate Institutions/Universities.

 

Høyskolelektor ved BI, Nina Ronæs.


;
Du kan også se alle nyheter her.