-

Eksamensoppgaven som ble til en halv million

15. juni 2016

Det som begynte som en eksamensbesvarelse for tre år siden har nå mottatt 500 000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Tre BI-studenter tok innovasjonsteori med seg ut av klasserommet og inn i praksis.

I 2013, dypt inn i eksamensperioden, leverte tre entreprenørskaps- og økonomistudenter ved BI en forretningsplan for Alpilox, et tyverisikkert oppbevaringssystem for alpinutstyr. Nå i 2016 har studentene signert en avtale med Skistar Hemsedal og mottatt støtte fra Innovasjon Norge.

Alt er mulig – hvis du ønsker det høyt nok

Men, som for alle suksessfulle entreprenørskapshistorier, har reisen hit vært lang. Alpilox teamet- Marius Våge, Simen Roel Klafstad og Eirik Gulseth Strømsheim - har møtt på flere utfordringer i prosessen mot å utvikle sin ide til virkelighet.

– Den største utfordringen for laget har vært å utvikle et teknologi-tungt produkt uten utdanning eller tidligere erfaring innenfor teknologi. Det gjorde oss svært avhengig av tredjepersoner og deres synspunkter, samtidig som at det gjorde potensielle investorer mer skeptiske. Men alt er mulig, hvis du ønsker det høyt nok, sier Marius. 

I 2015, deltok teamet i Norgesmesterskapet for studentbedrifter sammen med tre andre lag fra BI, noe som Marius beskriver som et av sine favorittminner når det kommer til Alpilox.

I år finansierer støtten på 500 000 kroner fra Innovasjon Norge et pilot prosjekt ved Hemsedal skisenter som skal implementere produktet den kommende vinteren. Med et godt grunnlag i Norge drømmer trioen om å gå videre internasjonalt og har allerede begynt å jobbe mot å ekspandere til de Østeriske alpene.

Flere studerer innovasjon

Mens BI i år oppnår sitt nest høyeste søknadstall noensinne, mottar bachelorprogrammet i Entreprenørskap og Økonomi den største økningen med 18 prosent flere søkere sammenlignet med fjoråret.

– Det at flere studenter søker seg til entreprenørskapsstudier viser at unge mennesker tar arbeidsmarkedets restruktureringer på alvor. Det å være i stand til å utvikle forretningsplaner og modeller er essensielt for å kunne utvikle og innovere produkter og tjenester på et tidspunkt der de økonomiske forholdene er i rask endring, uttaler rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

– Flere og flere studenter ser nødvendigheten av å ikke bare lese om suksess. De finner muligheter for å selv teste ut entreprenørskap og de har alle gode grunner for å gjøre dette, legger Tor Haugnes, høyskolelektor ved Insitutt for innovasjon og økonomisk Organisering, til.

Marius og hans team er et levende bevis på at innovasjon ikke kun må begrenses til tiden etter studiene, og at innovasjon med fordel kan implementeres også i klasserommet.

– Jeg synes det er et godt sted for å møte mennesker som har felles og supplerende interesser som meg. Personlig har studiene gjort at jeg føler en stadig større tilbøyelighet til å følge denne retningen videre og gi tilbake til andre, sier Marius.

Han har følgende råd til fremadstormende entreprenører ved BI. 

– Benytt deg av ressursene og kunnskapen ved BIs institutter. Knytt kontakt med studenter på tvers av studieretning som deler lidenskapen for entreprenørskap, i stedet for å begrense deg til bare én klasse. Jobb smart og vær bevisst på hvordan du disponerer tiden og innsatsen din. På denne måten kan du oppnå mye.

;
Du kan også se alle nyheter her.