-

Overrakk næringspolitiske råd til kulturministeren

21. juni 2016

På vegne av næringspolitiske råd for kulturell og kreativ næring, overleverte BI- professor Anne-Britt Gran kulturministeren seks konkrete innspill for å styrke kreativ næring i Norge.

Anne-Britt Gran legger fram rådets første innspillsnotat på Sentralen 21. juni.

- Kultur- og næringsminister ønsket et råd med profilerte kommersielle aktører i kreativ næring, for å høste av deres erfaringer. Rådets sammensetning reflekterer det, forteller professor Anne-Britt Gran om hvordan rådet ble til.

Ett år etter at rådet ble utnevnt presenterte Gran som er sekretær for rådet, seks konkrete innspill for kulturminister Linda Hofstad på Sentralen i Oslo på tirsdag denne uken. Hofstad tok de imot på vegne av regjeringen og næringsminister Monica Mæland.

Rådet er til for å bidra med kunnskap med næringen som kan styrke de kulturelle og kreative bransjer og bidra til økt verdisparing, og er et av tiltakene til regjeringen gjør for å styrke konkurransekraften for norske arbeidsplasser på det globale markedet. Mandatet er å «operere mer spisset mot næringsutvikling, og vil ha medlemmer med kompetanse om nettopp det». Medlemmene kommer blant annet fra musikk-, film, design og IT-bransjen.

- Det er viktig at NFD (Nærings- og fiskeridepartementet) er med, siden det er her næringspolitikken legges, og ikke i KuD (Kulturdepartementet). At både NFD og KuD sto bak opprettelsen av Næringspolitisk råd, betyr at næringsdimensjonen i kulturell og kreativ næring gis større betydning. I Innovasjon Norge har også reiseliv og kreativ næring nylig blitt fremhevet som viktig for omstillingen av Norge, svarer Gran på spørsmål om viktigheten av samarbeidet mellom Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i dette arbeidet.

Her er de seks innspillene som er utdypet i innspillnotatet:


• Låne- og lånegarantiordninger for kreativ næring
• Investorforum for kreativ næring
• Klynge og kompetansesenter
• Styrke kompetansen om kreativ næring i Innovasjon Norge
• Optimalisering av incentivordningen for film- og TV-bransjen
• Styrke mangfold og innovasjon i arkitektbransjen

Statssekretær for næringsministeren Lars Jacob Hiim, Kulturminister Linda Hofstad og professor Anne-Britt Gran.

Kulturministeren kom med sine kommentarer

Både investorforumet og låne- og lånegarantiordninger var innspill som kulturministeren trakk fram som spesielt spennende da hun kommenterte innspillnotatet etter at professor Gran hadde lagt frem alle seks rådene. Det førstnevnte går ut på å etablere spesielt egnede ordninger hos Innovasjon Norge med tapsfond hos Kulturdepartementet og øke tilgangen til kapital via disse. Målet for investorforumene er å øke private investeringer i kulturell og kreativ næring, og styrke kompetansen hos bransjene og investorene på investeringer i denne næringen. Også investorforumene skal da fasiliteres av Innovasjon Norge.

- Jeg synes det er interessante initiativ. Vi har jo ikke konkludert enda. Men det er veldig viktig at vi får investorer som investerer i de ideene, og også få formidla hvilke muligheter det ligger til verdiskapning og sysselsetting – arbeidsplasser – i kreativ næring. Og der tror jeg vi har en jobb både i bransjen, men også politisk å synliggjøre det potensiale, sa kulturminister Linda Hofstad på spørsmål om hva hun synes om investorforumideen, og om hun tror det kan være et første ledd i å etablere bedre kontakt mellom privat kapital og kreativ næring.

- Det her er absolutt en god ide og vi tar jo nå et første initiativ til høsten med en investorkonferanse for kreativ næring. Så det blir veldig spennende å se hva som kommer ut av det, fortsatte hun.

Kulturministeren svarte også at det ikke var noen store overraskelser eller noe som kom veldig bak på henne i det første innspillnotatet.

- Nei egentlig ikke. Jeg synes det var veldig interessante og relevante innspill, og de har jobba godt. Så jeg er veldig fornøyd med det rådet har gjort.

Professor Gran er på sin side klar for å jobbe videre:

- Vi har en funksjonstid på to år, og vi er nå halvveis. Vi vil fortsette å jobbe videre med både bransjespesifikke innspill og innspill på næringsnivå. Det er mange saker som står i kø, så vi er ikke i skort for innspill det kommende året!

Les hele notatet på regjeringens nettsider.

;
Du kan også se alle nyheter her.