-

BI studenter idèpitcher på innovasjonskonferanse

16. juni 2016

Onsdag 15.juni ble Startup Extreme gjennomført på campus Bergen. Arrangementet ble åpnet i strålende sol av HKH Kronprins Haakon.

Startup Extreme

Åpning med HKH Kronprins Haakon

Startup Extreme er et samarbeidsprosjekt mellom Startup Norge, Innovasjon Norge og DNB. Det er første gang det gjennomføres på BI - campus Bergen. Onsdag 15.juni ble konferansen åpnet i strålende sol av HKH Kronprins Haakon.

Kronprins Haakon på BI.

Programmet bestod av alt fra presentasjoner fra vellykkede gründere, pitching av ideer fra nyetablerte bedrifter og nettverksbygging mellom etablerere og investorer.

BI studenter på idèpitching!

Blant gründere som pitchet ideer var det en eksisterende og en tidligere BI student.

Cowedo – Kristoffer Skar

Kristoffer Skar

Werner Lindgård og Kristoffer Skar fra Cowedo

 

Kristoffer studerer Siviløkonom på BI i Oslo, men har for tiden tatt en pause for å jobbe med utviklingen av Cowedo. Cowedo er en felles plattform for delingsøkonomi. Det vi så i markedet var at mange grundere har gode ideer, men ikke alltid den tekniske kompetansen eller midlene til å realisere de. Vi så også at mange kunder hadde mange av de samme behovene. For å sikre at vi utvikler riktig funksjonalitet jobber vi tett med kundene våre. En felles plattform for delingsøkonomi gir mange fordeler. Blant annet store nettverkseffekter, stordriftsfordeler og gir sluttbrukerne mulighet til knytte ulike tjenester sammen.

Vi har den tekniske kompetansen og teknologi til at kundene kan gå rett på markedet, og at de selv kan fokusere på deres forretningsmodell og det som de er gode på.

På nåværende tidspunkt har Cowedo 3 kunder live, men det er stadig nye kunder som kommer til. I løpet av 2016 vil tjenesten bli tilgjengelig for alle.

Målet deres for konferansen var å bli kjent med oppstarts miljøet i Norge, vise seg frem og skape positive ringvirkninger. Kristoffer deltok også på 2 minutters idepitching.

 

InfoGym – Tor Ivar Våge

Tor Ivar Våge Tor Ivar Våge studerte Økonomi og administrasjon på BI – campus Bergen frem til våren 2012. I studietiden var han særdeles engasjert i studentsamfunnet, med verv i både BIS, Vinterlekene, NLD og Fadderuken. Nå er han Daglig leder for selskapet InfoGym AS, med kontorer i Norge og Singapore.

InfoGym er en treningsapp som kobler personlige trenere og deres kunder. Applikasjonen kan brukes uavhengig av begge grupper, men synergiene oppstår når du kobler de to sammen. Her kan du registrere både innendørs- og utendørs aktivitet. Tor Ivar lagde første versjon allerede mens han studerte, og i sommer lanseres versjon 2.0.

En studie gjennomført i Australia viste at personlige trenere som bruker InfoGym, kan øke effektiviteten med inntil 40%. Studien ble gjennomført med 100 personlige trenere over 100 dager. Alle trenerne var uavhengige fra treningssenteret.

Målet for konferansen var faglig utvikling, nettverksbygging og å vise seg frem.

For mer informasjon se infogym.no

Konferansen har satt i gang nye prosesser

Både Kristoffer og Tor Ivar var enig om at dagen hadde vært lærerik og nyttig, og at deltakelsen har satt i gang prosesser for videre arbeid.

For mange av deltakerne gikk turen videre til Voss etter konferansen hvor det «ekstreme» fortsatte.

;
Du kan også se alle nyheter her.