-

Studenter utfordrer utleiemarkedet

23. juni 2016

Studenter fra Handelshøyskolen BI har gått sammen med Kirkens Bymisjon om et prosjekt som ønsker å utfordre det etablerte boliguteleiemarkedet i Oslo.

Bilde

PROSJEKTGRUPPE: 8 av totalt 9 BI-studenter som er en del av Alternativ Utleie. F.v: Ramin Oddin, Kainaat Qaiser, Jony Niles, Anna Elise Fiskå Knudsen, Achy Ouafik, Linda Sørby, Mattis Wennemo og Ferdinand Skaugerum. Foto: Stian Falk

Alternativ Utleie (A-utleie) har som mål å bli en foretrukket boligutleieaktør for boligeiere, og videre leie ut boligene til personer som av ulike grunner ikke selv kommer inn på det normale boliguteleiemarkedet, på grunn av økonomi eller annet.

Husbanken satte BI-foreleser Tor Haugnes i kontakt med Marit Nybø, daglig leder for ByBo i Kirkens Bymisjon, med formål om å hjelpe ByBo med å finne boliger på Frogner. Haugnes samlet en gruppe studenter på BI fra ulike studieretninger og ga dem oppgaven.

– Det å bruke tiden til noe annet enn bare utvalg, fest og moro, det gjør seg ikke bare bra på CV-en, men det er også lurt for bygging av din egen karakter. Av og til vil det dukke opp sånne muligheter, og da lønner det seg å ta den, forteller Haugnes.

Prosjekt med stort engasjement

En prosjektgruppe med prosjektleder og styringsgruppe ble satt sammen. Gruppen består av Tor Haugnes, Marit Nybø, ansatte i ByBo og 9 BI-studenter fra fire ulike studieretninger, samt én student fra UiO.

Anna Knudsen er student ved Handelshøyskolen BI, og prosjektleder for A-utleie. Hun startet på en bachelor i entreprenørskap og økonomi høsten 2015, etter fire år i arbeidslivet.

– Jeg var innstilt på at jeg skulle gå «all in» denne gangen, og det har jeg virkelig gjort. Jeg hadde faget «Introduksjon i entreprenørskap» med Tor som foreleser, samtidig som jeg ble med i CoWork – et rom i kjelleren på BI der alle som sysler med entreprenørskap kan sitte og jobbe og synergere.

Konsept med «stopp-opp»-effekt

Etter mange møter og idémyldringer kom gruppen frem til et nytt konsept, som før jul ble til Alternativ Utleie.

Prosjektgruppen analyserte et gap i boligutleiemarkedet: Det blir større forskjeller i samfunnet, køen på kommunale boliger øker og markedsprisene øker, noe som resulterer i at personer faller utenfor og ikke har mulighet til å leie bolig til markedspris.

– Disse personene blir utkonkurrert av andre leietakere som er mer kvalifisert, og innfrir samtidig ikke alle krav for å få kommunal bolig; og dermed sitter de uten mulighet for «egen» bolig.

Haugnes forteller også at kombinasjonen med at man er fra Handelshøyskolen BI og Bymisjonen gir en umiddelbar «stopp-opp»-effekt.

– I folks oppfatning har de to partene ingenting med hverandre å gjøre. Men alle bor jo et sted, og alle kjenner noen som har økonomiske utfordringer. Mange studenter kan føle på det at det er heftig å få endene til å møtes når man bor i Oslo Sentrum.

Læring i praksis

Prosjektgruppen har i prosessen vært i kontakt med bedrifter, advokater og økonomer. De har deltatt på konferanser om det vanskelige boligmarkedet med Oslo Kommune og konferanse med Abelia om delingsøkonomien. Knudsen og Haugnes har også deltatt på rundbordsmøter om delingsøkonomien, med aktører som finansminister Siv Jensen.

– Det er absolutt utfordrende å komme frem til en bærekraftig forretningsmodell og en økonomisk modell på noe som per i dag ikke eksisterer, og som i tillegg utfordrer de allerede etablerte virksomhetene i samme bransje, sier Knudsen.
Knudsen forteller videre om en stor og lang læringsprosess som stadig tar de nærmere målet.

– Vi får også testet ut ulike fag fra BI i virkeligheten. De som går PR og markedskommunikasjon har ansvaret for nettsiden og Facebook; skape trafikk og engasjement, samt markedsundersøkelsen. Studentene på eiendomsmegling ser på ulike kontrakter, det juridiske ved utleie av boliger og andre rutiner som må på plass. Økonomistudentene har satt opp en økonomisk modell for bedriften som er veldig relevant. Vi samarbeider bra, og det er et høyt engasjement.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det siste som skal falle på plass før prosjektet er klart til å gå ut i en pilotfase, ifølge Knudsen, er å ferdigstille den økonomiske modellen og en forsikringspartner. I pilotfasen vil de trenge boligeiere som ønsker å leie ut via Alternativ Utleie.

– Ambisjonene til A-Utleie er ganske store. Vi ønsker å bli en foretrukket utleieaktør, samtidig som vi ønsker å koble andre sosiale engasjementer og prosjekter på i ettertid.

Skulle det gå deres vei, og at målet blir nådd, vil dette bistå til et bedre og mer solidarisk samfunn og utleiemarked.

– Vi har mange engasjerte og flinke studenter i prosjektgruppen. Sammen med BI, Kirkens Bymisjon og Husbanken er jeg overbevist om at vi får det til.

Haugnes forteller at han har satt veldig stor pris på å få jobbe med disse studentene.

– De er utrolig flinke til å vise engasjement, være med på møter, og de spiller inn med mange gode idéer. Det er vårt prosjekt, ikke mitt.

Muligheter for BI-studentene

På spørsmålet om hvor studentene kan henvende seg dersom de ønsker å ta del i prosjekter, svarer Haugnes at studentene selv er nødt til å spørre.

– Både jeg og andre kollegaer har av og til prosjekter som vi ønsker å teste ut om studentene er interessert i. Initiativet kommer fordi jeg og andre er opptatt av sosialt entreprenørskap.

– Jeg er avhengig av at studenter melder seg på og er interessert, og synes også det er veldig spennende hvis studenter selv tar initiativ, noe som skjer av og til. Særlig i CoWork-regi kommer de som vil gjøre noe, og det tror jeg blir mer og mer viktig for studentene som merker at det ikke er noe arbeidsliv som står der og roper etter dem.

– Man kan også opprette studentbedrift, og man kan oppsøke de studentene som har gjort det før. Vi jobber med å få den terskelen så lav som mulig, for å få studentene på BI til å tenke at «dette kan jeg jo gjøre nå» – man trenger ikke vente.

Haugnes påpeker at Alternativ Utleie riktignok er et tungt og spesielt prosjekt. Han tror at det finnes mange prosjekter der ute som studenter kan ta tak i, men at mange vegrer seg til å ta tak i de fordi man tror man ikke er flink nok, eller har mange nok kontakter.

– Det å stole på den nysgjerrigheten du har som student er drivkraften til å lære mer. Tenk over: hvorfor sitter jeg her, hva lærer jeg her, og hva kan jeg bruke det til? Hvilke redskaper er det BI kan vise meg, men det er jeg som student som må ta i bruk? Og da håper jeg at dette, eller andre prosjekter, kan bidra til at du får testet det.

;
Du kan også se alle nyheter her.