-

Ekspert på transport

8. juli 2016

Emil Eike startet sin utdannelse i militæret. I dag leder han Flytoget inn i fremtiden igjennom sitt arbeid som kommersiell direktør.

Emil Eike observerte i flere år Flytoget fra sidelinjen samtidig som han jobbet i andre offentlige transportselskaper. Han var nysgjerrig på selskapet og lot seg imponere av de gode resultatene de kunne vise til.

Som person er Emil stadig på utkikk etter utfordringer og han så på Flytoget som en stor utfordring. I 2014 fikk han jobben som kommersiell direktør.

– Jeg trengte en utfordring, og for meg var det nettopp det Flytoget sto ovenfor, hvis de skulle klare å videreutvikle den suksessen de hadde hatt siden starten for 16 år siden.

Du sier at du liker utfordringer?
– Ja. Jeg utfordrer meg selv annethvert år og griper mulighetene som byr seg til å jobbe og reise utenlands. Jeg føler meg privilegert som har fått muligheten til å lære av andre kulturer.

Hva er utfordringen for Flytoget i dag?
– Konkurransen vi står overfor er svært motiverende, og vi ønsker å være dette markedets svar på Apple. Det er kanskje et arrogant mål, men definitivt noe du vet vil kreve mest mulig ut av deg og ditt team.

Og du startet en utdannelse ved BI i 2013?
– Ja, jeg begynte på en Executive MBA. Da jeg fylte 45 ble jeg litt bekymret for de neste tjuefem årene i arbeidslivet. Konkurransen i arbeidsmarkedet øker år for år, og jeg følte jeg måtte investere i min egen konkurranseevne. BI tilbød meg et program med stor kvalitet, mangfold av kulturer og industriell bakgrunn av studenter og professorer. Modulene i Singapore, Madrid og San Francisco ga meg den internasjonale profilen jeg søkte.

Hva var mest inspirerende å studere på BI?
– Den mest inspirerende var definitivt de mange diskusjonene vi hadde blant studentene i arbeidet med oppgavene. Det ga meg nye perspektiver ettersom det utfordrer meg til å forstå bakgrunnen til mine kolleger og hvorfor de presenterer argumentene som de gjør.

Hvordan bruker du BIs Alumni Network?
– Jeg møter på nettverksarrangementer så ofte jeg kan, for å prøve å holde meg oppdatert på ny innsikt og nye trender.

Vil du vite mer om BIs alumni-nettverk? Les mer på bi.no/alumni.

;
Du kan også se alle nyheter her.