-

Gode jobbmuligheter for masterstudenter

10. august 2016

Det er et godt arbeidsmarked for de som velger å ta en økonomisk- og administrativ utdanning, viser en ny rapport fra NIFU.

Undersøkelsen bekrefter at BI utdanner attraktive kandidater med en allsidig profil som stadig etterspørres i næringslivet, sier rektor ved BI Inge Jan Henjesand, som gleder seg til å ønske årets nye studenter velkommen om få dager.

Dagens Næringsliv skriver 22. juni at studenter som tar en mastergrad i økonomi og administrasjon har større sjanse for å få jobb etter studiene.

Les mer om undersøkelsen omtalt i DN her (bak betalingsmur).

For selv om arbeidsledigheten har økt her i landet, er det noen studier som overhodet ikke lar seg påvirke av nedgangskonjunkturen. NIFUs kandidatundersøkelse viser at uteksaminerte økonomistudenter fra 2015-kullet har en ledighet på knappe 6,4 prosent. Arbeidsledigheten blant nyutdannede med mastergrad totalt ligger på 9 prosent.

- Vi ser at de med mastergrad har bedre muligheter enn de som har en bachelorgrad innenfor samme fagfelt. Det er stor omsetning på de som mister jobben, men de går oftere inn i en relevant jobb, sier Liv Anne Støren, en av NIFU-forskerne som står bak rapporten, til DN.

Undersøkelsen viser også at en gjennomsnittlig månedslønn blant disse ligger på 39.350 kr.

Fakta om kandidatundersøkelsen 2015

  • Omfatter mastergradskandidater som ble uteksaminert ved norske høyere utdanningsinstitusjoner vårsemesteret 2015.
  • Gjennomføres ca. et halvt år etter eksamen.
  • Undersøkelsen er gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).
  • 3917 nyutdannede har svart på undersøkelsen.


Kilde: Dagens Næringsliv 22.6.2016

;
Du kan også se alle nyheter her.