-

Nytt ledertreningstilbud for skole- og barnehageledere

11. august 2016

Denne uken markerte startskuddet for BIs storsatsing innen utdanningssektoren.

Mandag 8.august deltok 20 ledere fra skole- og barnehagesektoren på treningsopplegget der lederne får muligheten til å bli akkrediterte fasilitatorer innen Open To Learning-metoden, også kalt lærende ledelse på norsk.

Ledersamling

Dette er Open-To-Learning™ (Lærende ledelse)

Med Open-To-Learning™-metoden (lærende ledelse på norsk) lærer ledere i skoler og barnehager å bygge og bevare tillit samtidig som man gjør den vanskelige jobben med å følge opp barnas utvikling og læringsresultater. Det er en praktisk metode basert på Argyris og Schöns læringsteori (dobbeltkretslæring) og har sitt vitenskapelige fundament fra 30 års forskning på elevsentrisk skoleledelse, på Center for Educational Leadership ved University of Auckland hvor professor Viviane Robinson er akademisk direktør.

Hos BI er Ide Katrine Birkeland (på bilde), førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, fagansvarlig for Open-To-Learning-satsningen.

BIs nye ambassadører

Mandag 8. august samlet 20 forventningsfulle ledere seg for å bli bedre kjent med hverandre og med BI sine programmer for ledere i skole og barnehage. Professor Robinson hilste på de utvalgte lederne for første gang via en videostream fra New Zealand. Hun kommer til Norge og BI i uke 42 og 49 for å akkreditere kandidatene. Ved bestått utdanning får kandidatene en lisens til å gjennomføre workshops for rektorer, barnehagestyrere, inspektører, pedagogiske ledere og avdelingsledere med målet om å gjøre norsk skole og barnehage enda bedre.

Workshopene gjennomføres første gang fra begynnelsen av 2017. De 20 kandidatene har vært gjennom en grundig rekrutteringsprosess og utvalget består av personer med lang fartstid innen ledelse, utvikling, og forbedringsarbeid fra skole- og/eller barnehagesektoren.

Fra hodet til hendene

BI har utdannet ca. 2500 ledere i skoler og barnehager gjennom skreddersydde studieprogrammer. Programmene har endret hodene til rektorer, lærere, barnehagestyrere og pedagogiske ledere. Med Open To Learning-satsningen, tar BI grep for å bidra til at kunnskapen lettere omgjøres til praksis, fra «hodet til hendene».

Ledersamling2

;
Du kan også se alle nyheter her.