-

BI blant de 90 beste på global FT-rangering

12. september 2016

Handelshøyskolen BI oppnår en 71. plass på Financial Times’ rangering av verdens 90 beste Masters in Management programmer 2016. BI konkurrerer her med sin Master of Science in Business (Siviløkonomstudiet).

– Vi er fornøyd med at vi holder en stabil plassering, spesielt med tanke på at årets rangering er utvidet med ti nye plasser på listen. Rangeringer som dette er verdifulle for oss da den synliggjør BI internasjonalt, og de må ses i sammenheng med faglig undervisningskvalitet slik som internasjonale akkrediteringsløp, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Konkurransen om de gjeveste plassene på listen er tøffere enn noensinne. Særlig når vi vet at det finnes over 15.000 handelshøyskoler verden over. I 2015 ble BIs siviløkonomutdanning rangert på en 73. plass av totalt 80 rangerte skoler.

– Dette bekrefter at konkurransen på Financial Times rangeringer har økt. Vårt langsiktige mål er å klatre på denne listen. Dette krever kontinuerlig og langsiktig innsats for å bli kvalitativt bedre på de parameterne vi blir målt på, sier Henjesand. 

Forvalter et felles omdømme

– I et internasjonalt perspektiv er rangeringer som dette med på å avgjøre vår evne til å tiltrekke oss de beste fagressursene og de beste studentene, noe som igjen gjør at vi er attraktive som samarbeidspartner for næringsliv og andre utdanningsinstitusjoner i en stadig mer globalisert verden, sier Henjesand.

Sammen med BI figurerer NHH på listen over de beste Masters in Management-programmene på verdensbasis.

– Utdanningsinstitusjoner i Norge konkurrerer ikke bare mot utdanningsinstitusjoner i andre land, men mot nasjonale strategier for å utvikle og tiltrekke seg den beste kompetansen. Som de eneste norske skolene på listen forvalter BI og NHH et felles omdømme for Norge som utdanningsnasjon innenfor handelshøyskolefagene, og det er bra for Norge at begge institusjonene er med på FT-rangeringene, avslutter Henjesand.

Om rangeringen:

Financial Times gjennomfører hvert år fem ulike programrangeringer – der Masters in Management utgjør én av disse. Rangeringen av Master in Management studier (BIs MSc in Business eller siviløkonomstudiet) er blant annet basert på kandidatenes lønns- og karriereutvikling, kvinneandel i styre, fagstab og blant studentene, samt en rekke forhold som måler grad av internasjonalisering i organisasjonen, i utdanningen og blant studentene.

;
Du kan også se alle nyheter her.