-

Populær Styrekonferanse

29. september 2016

Konsernsjef Thomas Wilhelmsen (42) og hans far Wilhelm Wilhelmsen (72) åpnet BIs Styrekonferanse 2016 og delte sine erfaringer om eierskap gjennom 155 år og fem generasjoner. Temaet for dagen var god eierstyring.

Konsernsjef Thomas Wilhelmsen under BIs Styrekonferanse 2016

Over 90 representanter fra norsk næringsliv og akademia var tirsdag 27. september samlet på BI for å høre om eierstyring fra tre ulike ståsteder: eiere, styret og ledelse. 

Eierne var representert med blant andre Thomas og Wilhelm Wilhelmsen, som snakket åpenhjertig om håndteringen av generasjonsskiftet, og viktigheten av å skape en trygghet i forhold til forretningsforbindelser og ansatte i Wilh. Wilhelmsen Holding. 

Faksimile Dagens Næringsliv

Faksimile Dagens Næringsliv 28.09.2016

Wilhelm Wilhelmsen fortalte i Dagens Næringslivs artikkel fra konferansen at han flere ganger har sagt at sønnen skal styre selskapet uten innblanding fra ham selv.

– Jeg har stått og heiet, og sagt at dette må vi få gjort. Skal man klare konkurransen, må man ha en supereffektiv organisasjon og lavest kostnadsnivå i bransjen, sier Wilhelm Wilhelmsen.

Wilhelmsen rådet sønnen til å ta bilskipsgiganten Wallenius Wilhelmsen på børs og la ikke skjul på at fusjonen har vært et viktig tema i familien.

– Hvis jeg hadde ment at det tok selskapet i gal retning, ville jeg ha gitt uttrykk for det, sier han.

Les saken på  DN.no (bak betalingsmur) eller i papirutgaven fredag 28. september.

Høydepunktene i kø

 – Eierstyring er et tema som praktikere er svært opptatt av, som BI forsker tungt og suksessrikt på, og som det er lett å kommunisere om, sa konferanseleder og professor ved BI Øyvind Bøhren, om styrekonferansen som ble arrangert for tredje gang.

Noen av høydepunkter under konferansen var Tellef Thorleifsson i Northzone og Harald Møller i MøllerGruppen. Ingvild Myhre holdt innlegg om verdiskapende styrearbeid, mens Linn Cecilie Moholt i Karsten Moholt AS tok et perspektiv som leder.

Fra BIs side presenterte professor Tom Colbjørnsen resultater fra en undersøkelse som belyser eierstyring og lederansvar i statlige selskaper og helseforetak, og førsteamanuensis Kjell Jørgensen gav en grundig innføring i hvordan utbyttepolitikk kan brukes som et instrument for å utøve eierstyring.

Spørsmålene som ble besvart under konferansen var blant annet: Hva kjennetegner god eierstyring gjennom mange år? Hvilken rolle spiller eierskapet for selskapets evne til å fornye seg i bransjer preget av store endringer? Og hvordan kan man sikre et godt samspill mellom daglig leder og styremedlemmene?

Kilde: BIs Styrekonferanse 2016 og Dagens Næringsliv. Teaserbilde: Per Ståle Bugjerde/DN 

;
Du kan også se alle nyheter her.