-

Utnevnt til æres-professor ved Fudan

26. september 2016

Professor Emeritus og tidligere rektor på BI Jørgen Randers, er mest kjent for sitt dype engasjement i miljøspørsmål og klimaproblematikk. I kraft av dette har han blitt utnevnt til æresprofessor ved Fudan.

Jørgen Randers ble 7. September utnevnt til Honorary professor and member of the academic committee" ved Fudan Institute for Advanced Study in Social Sciences. Professor Sujian Guo stod for seremonien.

Randers skriver bøker, holder foredrag og reiser rundt i verden. Boken hans Limits to growth som han ga ut i 1972 har kommet ut i 9 milllioner eksemplarer, og blir omtalt som bibelen for den moderne miljøbevegelsen. Han har mange ulike roller knyttet til klimaspørsmål. I Kina har den forrige boken hans solgt 50 000 eksemplarer. Han er blant annet rådgiver for Shanghai by og har hjulpet byen å lage 50-års plan. Det er først og fremst dette arbeidet prisen kommer ut fra. Han tror det er flere grunner til at boken hans som var en prognose for verdensutviklingen, ble bedre mottatt i Kina enn i vesten.

- I vesten snakker vi mye om at vi burde gjøre et eller annet, men lite blir gjort. Norge er et av de aller beste eksemplene på det. Siden jeg var leder for regjeringens klimautvalg for ti år siden og la frem en plan på hvordan vi skal kutte våre utslipp så har det ikke skjedd noen ting. Utslippene er akkurat like store. Kina både preiker og handler. Og de kan handle fordi de har makt til å gjennomføre noen av disse tiltakene som folk flest ikke liker fordi det leder til dyrere strøm og dyrere bensin, forteller professoren.

Etter han mottok prisen holdt han et foredrag for ca 200 studenter og lærere på Fudan, med tittel "Reflections on The Limits to Growth – 44 years after publication" hvor han snakket om den globale utviklingen fra 1972, om den sannsynlige utviklingen frem mot 2052, og om hva Kina bør gjøre i den forbindelse.

Det er ikke mange europeiske universiteter som har to æres professorer utnevnt av Fudan som BI har. Kjell Arnold Eliasen fikk sitt æres-professorat i 1997.

Velkomment klapp på skulderen

Randers sier han pleier å presentere seg selv som en deprimert mann med et smilende fjes. I 45 har han holdt på med å prøve å få samfunnet og næringslivet til å innse at hvis vi ikke gjør noe med miljøutfordringen, så spiller det liten rolle hva vi gjør med alt annet. Men det gikk ikke veien han så for seg.

- Det er et meget velkomment klapp på skulderen. Fordi som de fleste vet så har jeg arbeidet for bærekraftig utvikling i over 40 år. Og jeg har feilet. Verden er mindre bærekraftig i dag enn den var da jeg begynte dette arbeidet. Derfor er jeg meget fornøyd hver gang jeg får et klapp på skulderen fra noen.

;
Du kan også se alle nyheter her.