-

Verdien av videreutdanning

16. september 2016

Handelshøyskolen BIs ferske arbeidsmarkedsundersøkelse viser at studenter som har tatt gradsgivende videreutdanning både øker i lønn og rykker opp i høyere stillinger etter avsluttede studier. Det skriver Finansavisen.

– Omstilling fremover kommer til å utfordre erfaringsbasert kunnskap. Vi trenger en systematisk og kontinuerlig faglig oppdatering, og kanskje til og med omskolering av den norske arbeidsstokken. Skal Norge lykkes i en stadig mer kunnskapsintensiv internasjonal konkurranse må videreutdanning bli regelen, snarere enn unntaket, sier rektor ved BI, Inge Jan Henjesand til Finansavisen.

BIs arbeidsmarkedsundersøkelse 2016 for etter- og videreutdanning, viser at ved endt studieløp har seks av ti gått over i ny stilling og fått høyere lønn. 43 prosent har økt årsinntekten med over 61.000 kroner. Undersøkelsen viser også at de fleste som tar videreutdanning ved siden av jobb får utdanningen betalt av arbeidsgiver. Tallene viser imidlertid at totalt 9,3 prosent delte kostnadene med arbeidsgiver, 14,4 prosent finansierte studiet gjennom støtte fra Lånekassen, mens hele 17,3 prosent fullfinansierte studiene selv.

Ny stilling og høyere lønn

Faksimile fra Finansavisen 14. september 2016.

Tidligere etterforskningsleder i Kripos Jarl Ausland, har selv fullfinansiert sin Executive Master of Management ved BI og fått ny stilling etter endte studier.

– Tanken på videreutdannelse kom sommeren 2011, da jeg satt sammen med etterforskningsledelsen etter terroren. Jeg så hvor vanskelig det var å lede en stor og kompleks etterforskning under ekstremt tidspress, og det var etterforskningsleder jeg hadde bestemt meg for at jeg ville bli. Jeg skjønte at erfaring ikke ville være tilstrekkelig, sier han til Finansavisen.

Studiene førte til at han valgte å slutte i Politiet etter 12 år og begynte å jobbe som rådgiver i konsernrevisjon i DNB, primært med utredning av misligheter.

– Jeg startet på mastergraden med ett eneste fokus: Å bli en bedre etterforskningsleder. Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle ende opp her, sier Ausland til Finansavisen.

For de fleste betyr ny stilling også høyere lønn. Etter endt studieløp har 61 prosent av studentene gått over i ny stilling, hvorav 47 prosent har høyere stillingsnivå enn tidligere. Undersøkelsen viser at 60 prosent har økt årsinntekt, og 43 prosent har økt inntekten med over 61.000 kroner etter fullført utdanning.

Vinn-vinn

Arbeidsmarkedsundersøkelsen viser at over 70 prosent av dem som har tatt videreutdanning ved BI jobber for samme arbeidsgiver som da de startet videreutdanningen, men ofte i en ny stilling. Henjesand mener videreutdanning gagner næringslivet som helhet, uavhengig av om det resulterer i jobbskifter eller ikke.

– Å kombinere karriere og deltidsstudier gir en unik mulighet for bedrifter til å sette kunnskap ut i praksis. Med videreutdannende ansatte får bedrifter en merverdi i form av påfyll av faglig relevant kunnskap, sier Henjesand.

Ni av ti studenter fra 2015-kullet oppfatter at karrieremulighetene deres er styrket som et resultat av videreutdanningen. Samtidig meddeler over 60 prosent at et potensielt stillingshopp ikke var bakgrunnen for videreutdanningen.

– I 2016 bør ikke videreutdanning anses som «et gode», men heller en nødvendighet for både arbeidstakere og arbeidsgivere, uavhengig av stillingsnivå, Henjesand.

Les hele saken i Finansavisen 14.9.2016.

;
Du kan også se alle nyheter her.