-

Amir Sasson blir direktør for eksternfinansiert forskning og innovasjon

25. oktober 2016

Sasson skal i sin nye rolle være en strategisk drivkraft for BIs eksternfinansierte forskning

Professor Amir Sasson er nå tilsatt som direktør for eksternfinansiert forskning og innovasjon. Rollen er en fireårig faglig åremålsstilling som rapporterer til prorektor for forskning og fagressurser.

-Ekstern finansiering utover studieavgifter vil få større betydning for BIs totale økonomi i årene fremover, sier rektor Inge Jan Henjesand.

I den nye stillingen vil Sasson arbeide med forskning og utdanningsaktiviteter som kan etablere BI som en enda mer relevant og viktig kompetanseaktør inn mot ulike satsningsområder. Dette gjelder både næringslivet, myndighetenes næringspolitiske satsninger, og modernisering av offentlig sektor. For å få til dette vil han jobbe tett sammen med de respektive fagmiljøene.

- Myndighetene har klare forventninger til at vi som forskningsinstitusjon skal øke våre inntekter fra EU-programmene og Forskningsrådet fremover, og at vi skal samarbeide tettere med nærings- og samfunnsliv. Vi skal gjøre dette på en slik måte at dette bidrar til å utvikle våre fagmiljø, og at vi synliggjør hvordan handelshøyskolefagene på BI er sentrale i å møte næringslivets og samfunnets utfordringer. Jeg er glad for å få Amir Sasson med på laget for å hjelpe til med å realisere disse ambisjonene, fortsetter rektor Henjesand.

Bred og internasjonal erfaring

Professor Amir Sasson har sin doktorgrad fra BI. Etter at han fullførte doktorgraden sin, ble han ansatt ved University College Dublin i Irland hvor han arbeidet fra 2006 til 2008. Amir returnerte til BI i stillingen som førsteamanuensis ved institutt for strategi i 2008 og ble professor i 2015.

-Jeg ser frem til å arbeide sammen med Amir Sasson for å få større oppmerksomhet rundt eksternfinansiert forsking fremover, sier prorektor Ulf Henning Olsson. – Dette er av stor strategisk betydning for BI.

Sasson bringer med seg erfaring fra både norske og internasjonale fagmiljøer, gjennom forskningsopphold og undervisning ved institusjoner som Stanford University, Israel Institution of Technology, AMPLI Kaplan-UCD i Singapore og Hong Kong. Han har vært veileder for både MSc- og PhD studenter. Han har også en lang liste med publikasjoner i anerkjente journaler.

- Jeg er beæret over å ha blitt gitt muligheten til å jobbe med prosjekter som er så nære hjertet mitt, men samtidig er bra for BI. Forholdet mellom BI og næringslivet har alltid vært en viktig del av vår konkurransedyktige posisjon. Gjennom årene har vi vært involvert i en rekke anvendte prosjekter som har bedret omdømmet vårt og kvaliteten på undervisningen. Videre så krever BIs mål om å øke vår impact at vi deltar i eksternt finansiert forskning i en høyere grad enn vi har sett til nå. Mitt mål er å forsikre at VI, gjennom økt deltagelse i disse aktivitetene, vill være en essensiell kompetansepartner i diskusjoner om utfordringer i dagens næringsliv og næringslivspolitikk, forteller Amir Sasson om ambisjonene hans for den nye stillingen.

;
Du kan også se alle nyheter her.