-

En historisk fredag

28. oktober 2016

Fredag 21. oktober var det duket for vitnemålsutdeling for BIs første kull på masterprogrammet i Helseledelse. Under seremonien var blant annet helse- og omsorgsminister Bent Høie tilstede.

Vitnemålsutdeling for masterprogrammet i Helseledelse fredag 21. oktober.

– Ved BI er vi stolte av samarbeidet med Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet om lederutdanning for primærhelsetjenesten. Vi har et felles mål om å heve det faglige nivået i en sektor der kravene til lederkompetanse, produktivitet og innovasjon, stadig skjerpes, sa rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, i åpningstalen sin.

Det er høye ambisjoner for helsemasteren. Programmet skal bidra til å løse sentrale utfordringer i helse-Norge, og fortsette samspillprosess på verdiskapning med helsedirektoratet. Videre skal leveransekapasiteten videreutvikles. Målet er opp til seks klasser ved utgangen av 2017.

– Gjennom dette året har dere gjennomført små og større innovasjons og endringsprosjekter på egen arbeidsplass. Noen av dem har blitt presentert her i dag. Hvis alle studentene på dette programmet går videre og realiserer sine endringsprosjekter, vil det gi resultater som vil merkes i helsetjenestene. Det vil bedre kvaliteten på tjenestene, og det vil påvirke pasientopplevelsen på en positiv måte. Da har vi skapt noe sammen som har verdi som er viktig, fortsatte Henjesand.

Det er Helsedirektoratet som er oppdragsgiver for programmet. KS, som også har vært med helt fra oppstarten, er en sentral samarbeidspart både for BI og direktoratet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og rektor Inge Jan Henjesand sammen med representanter fra KS og Helsedirektoratet.

– KS kjenner kompetansebehovene til ledere i kommunenes helsetjenester og denne kunnskapen har vært et av suksesskriteriene for at programmet har truffet godt på det faglige innholdet i den nasjonale lederutdanningen. Deltakerne som er virksomhetsledere i helsesektoren i kommunene melder tilbake at programmet er svært relevant og «spot on» for egen jobbhverdag, sier leder for forretningsutvikling ved BI, Nina Elisabeth Elstad.

Læring blir til praksis

Samme dag som gradueringen gikk av stabelen, inviterte BIs Senter for Helseledelse til et åpent fagseminar om helsetjenestens lederutfordringer nå og i fremtiden. Under seminaret fikk noen av studentene mulighet til å legge frem en praktisk prosjektoppgave de har arbeidet med under studiene. 

Seksjonsoverlege Bjørn Sletvold og ass. seksjonsoverlege Tanja Tomasevic ved KAD (Kommunal Akutt Døgnenhet) har blant annet sett nærmere på helsetjenestens stadige krav til mer samhandling på tvers av organisasjonsenheter og linjeledelse. 

– Mestringsklima kan styrkes ved praksisbruk og øking og deling av kompetanse, fremholdt Tomasevic under deres presentasjon.

Videre mente de at dette kan bidra til å tilrettelegge for ansatte legers bruk av kompetanse med, mål om høy kvalitet i en kommunal helseinstitusjon, som var problemstillingen på oppgaven deres. Styrket ledelse, tilstedeværelse, gode relasjoner og autonomi er var stikkord. Og at legene vet hva rollene deres innebærer.

Konklusjonen ble at fire sentrale leger skulle være grunnmuren for å vise hvordan kompetansen skulle læres og deles – hvordan KAD skulle være et sted for å lære, dele og spørre. De var med på å sette mål for organisasjonen og beskrive utfordringene. Til slutt var det også legene som kom opp med løsningene.

Seksjonsoverlege Bjørn Sletvold og ass. seksjonsoverlege Tanja Tomasevic ved KAD (Kommunal Akutt Døgnenhet).

;
Du kan også se alle nyheter her.