-

Elin Borrebæk ansatt som ny digital direktør ved BI

4. november 2016

Borrebæk (40) kommer fra stillingen som direktør for porteføljestyring og prosjektutvikling ved Telenor, og tiltrer arbeidet som digital direktør ved BI 1. februar 2017.

Elin Borrebæk har jobbet i Telenor Norge siden 2002 og vært med på digitaliseringsreisen selskapet har vært gjennom de siste årene. Hun har innehatt en hel rekke lederstillinger, og har også arbeidet som strategidirektør med ansvar for å lede strategiske utredninger på direkte oppdrag fra CEO og Norgesledelsen. I 2015 avanserte hun til stillingen som direktør for all porteføljestyring og prosjektutvikling innen teknologi og digitalisering på tvers av alle divisjoner. Før dette jobbet hun henholdsvis i TietoEnator og Accenture (2000-2002).

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, er godt fornøyd med sitt nyeste tilskudd til BIs ledergruppe.

– Jeg er glad for at Elin Borrebæk har takket ja til vår nyopprettede stilling som digital direktør. Etter en grundig prosess med svært mange kompetente søkere, er jeg sikker på at Borrebæk vil tilføre oss nødvendig kompetanse og energi for å nå våre strategiske mål.

– Handelshøyskolen BI har de siste årene gjennomført betydelige investeringer i digital teknologi for å realisere ambisjonene om å være blant de ledende handelshøyskolene i Europa. Dette omfatter både investeringer for digitalisering av kjernevirksomheten og for støttefunksjoner til beste for studenter og ansatte. Gjennom ansettelsen av digital direktør/CDO som vil inngå i BIs ledergruppe og ha lederansvar for dagens IT-avdeling og Digital studentforvaltning, styrkes både det strategiske fokuset og den operative implementeringen, sier Henjesand.

Elin Borrebæk ser fram til å ta fatt på viktige arbeidsoppgaver ved BI.

– Jeg er glad for å få denne muligheten. BI har et solid omdømme, både som en ambisiøs handelshøyskole og som en god arbeidsgiver. Jeg ser fram til et godt samarbeid med kompetente kollegaer, og til fremoverlent digital satsing for BI i årene framover, sier Elin Borrebæk.

Elin Borrebæk (40) er sivilingeniør fra NTNU (1999) i industriell økonomi med data som fagbakgrunn. Hun har i tillegg en MBA i teknologiledelse fra MIT Sloan/NTNU/NHH (2006). Hun har også gjennomført Solstrand-programmet for yngre ledere (2008).

;
Du kan også se alle nyheter her.