-

Nå heter det Creative Industries Management

15. november 2016

Kreative næringer vektlegges i omstillingen av Norge etter oljen. BI tilbyr nå et mer målrettet studium som vil styrke denne næringen.

Instituttleder ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Gillian Warner-Søderholm.

Studiet Creative Industries Management som starter opp studieåret 2017/2018, er en direkte videreføring av BIs studium i Kultur og ledelse. Studiet ble etablert i 2004, og var da Norges aller første i sitt slag.

Det nye navnet betyr at studiet får en profil som gjenspeiler utviklingen av kreativ næring hvor kultur, media, dataspill, design og arkitektur har en naturlig plass.

BI er en handelshøyskole med sterke internasjonale ambisjoner. Det er naturlig for oss å  tilby et studium med en profil og et innhold på linje med tilsvarende studier internasjonalt, sier Gillian Warner-Søderholm, instituttleder ved Institutt for kommunikasjon og kultur.

Tett på kulturlivet

BI har gjennom flere år bygd opp et sterkt fagmiljø innen kulturledelse og kreative næringer. Fagmiljøet jobber tett på kulturlivet og den kreative næringen.

BIs kompetanse er etterspurt i rådgiving og utvikling av bransjen, ikke minst av offentlige myndigheter, sier Warner-Søderholm.

I 2014 ble BIs Centre for Creative Industries (BI:CCI) etablert. Her drives store forskningsprosjekter om muligheter og utfordringer for den kreative næringen. Endringer som kommer av digitaliseringen får særlig oppmerksomhet.

;
Du kan også se alle nyheter her.