-

Bente R. Løwendahl har gått bort

15. mars 2017

Det er med sorg vi har mottatt budskapet om at Bente R. Løwendahl gikk bort 11. mars, bare 59 år gammel. Bente sovnet stille inn etter flere års sykdom.Bente hadde en lang karriere i akademia bak seg. Etter å ha fullført siviløkonomstudiet på NHH tok hun doktorgraden sin på Wharton University of Pennsylvania. Da hun kom til BI i 1991, var hun den første med doktorgrad i strategi. I 2002 ble hun utnevnt til professor i strategi, samtidig ble hun BIs første kvinnelige professor.

Tett på studentene og en høyt verdsatt kollega

Bente hadde er stort hjerte for studentene, og dette var gjensidig. Både studenter og kolleger har nytt godt av hennes evner som mentor og inspirator. Hun hadde blant annet en sentral rolle i MBA og EMBA programmene, og var med på å utvikle doktorgradsprogrammet på BI. Bente var en som brydde seg og var omtenksom. Hun var lojal mot akademia og BI, en person som ble satt stor pris på, og som vil bli dypt savnet i fagmiljøet. Hennes kommentarer, innsikt og engasjement i fagfeltet strategi var avgjørende for utviklingen av instituttet.

Formet og drev fagfeltet sitt fremover

Bentes forskningsfelt var strategi i profesjonelle tjenesteytende bedrifter. Innen dette feltet har hun vært en internasjonalt anerkjent og en sentral bidragsyter. Boken Strategic Management of Professional Service Firms har kommet i flere opplag, og sammen med hennes artikler danner de solide bidrag til strategisk for denne typen bedrifter.

Bente var en sentral pådriver og la ned stor arbeidsinnsats i internasjonalt akademisk arbeid, både som veileder, komitemedlem, organisering av konferanser og tidsskrifter. Bente var kjent for stor arbeidskapasitet, hun var nøye og opptatt av kvalitet, og var derfor en ettertraktet akademiker i denne typen virksomhet. Hun hadde sentrale roller i Strategic Management Society der hun deltok aktivt i hele sin karriere.

Bente var en god kollega og et varmt og inkluderende menneske som delte raust av sine kunnskaper til både studenter og kollegaer. Hun var en førsteklasses og internasjonalt anerkjent akademiker og vil bli dypt savnet av studenter, venner og kollegaer. Vi lyser fred over hennes minne.

Rektor ved BI, Inge Jan Henjesand og leder ved institutt for strategi, BI, Randi Lunnan

;
Du kan også se alle nyheter her.