-

BI professor med i ekspertgruppe for bedre hjelp til barn og unge

21. mars 2017

Professor Bjørn Wessel Hennestad er med i en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe som skal bidra til at barn og unge med behov for ekstra hjelp eller spesialundervisning, skal få et bedre tilbud av høy kvalitet.

I en pressemelding fra regjeringen 06.03.2017, sier de at «Ekspertgruppens arbeid skal omfatte private og offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Den skal se på tilbudet til barn og unge som har behov for ekstra hjelp og støtte i utvikling og læring. Det vil bli oppnevnt en referansegruppe til ekspertgruppens arbeid med sentrale aktører fra sektorene».

For store variasjoner

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier i pressemeldingen, at det er for store variasjoner fra de ulike kommunene i tilbudet barn får, og at alle barn og unge skal være en del av et inkluderende barnehage- og skolemiljø.

Han sier også at et av målene med ekspertgruppens rapport, er å gi alle som jobber i barnehage og skole et bedre grunnlag for å velge de virkemidler og tiltak som egner seg best for barna.

Ekspertgruppen består av fagpersoner og forskere innen barnehage og skole i Norge, Danmark, og Sverige, og består av følgende:

  • Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Innlandet, Hamar (Professor II ved BI på Institutt for kommunikasjon og Kultur)
  • Professor Bengt Persson, Høgskolan i Borås, Sverige
  • Førsteamanuensis Camilla Brørup Dyssegaard, Danish School of Education - Danish Clearinghouse for Educational Research, København, Danmark
  • Professor Bjørn Wessel Hennestad, Handelshøyskolen BI, Oslo
  • Forsker/PhD Mari Vaage Wang, Folkehelseinstituttet, Oslo
  • Rektor/enhetsleder Judith Ellinor Martinsen, Prestvannet skole, Tromsø.
  • Lektor Elin Kragset Vold, Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik
  • Fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud, Espira barnehager, Oslo
  • Skolesjef Trond Johnsen, Lillehammer kommune
;
Du kan også se alle nyheter her.